Zdroj: Mesto Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom, 7. febr. 2023 | Keď sa dokáže samospráva, združenia a organizácie pôsobiace v meste dohodnúť a vychádzať si navzájom, životu v meste to len pomôže.

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a podnikania a Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Brezovej pod Bradlom si pozvali na neformálne stretnutie spolky a združenia, ktoré pôsobia v oblasti športu, kultúry, školstva, cestovného ruchu, či duchovného života v Brezovej pod Bradlom, aby sa spoločne porozprávali o možnostiach, ktoré by mohli zlepšiť podmienky ich pôsobenia v meste

Stretnutia pod názvom Spolu v meste sa zúčastnili zástupcova 46 organizácií – spolkov, klubov, škôl, poslanci aj primátor, ktorí spolu hovorili o úlohe mesta v súvislosti s fungovaním združení a odprezentovali svoje plány na rok 2023. Súčasťou bol aj dotazník, z ktorého dáta pomôžu lepšie pochopiť jednotlivé organizácie.

„Jedná sa o nultý ročník, očakávame podnety od zástupcov jednotlivých združení, čo pre nich môžeme urobiť my ako mesto a ako participovať na spoločných projektoch, aby sme našli spoločnú reč s cieľom pritiahnuť predovšetkým mladú generáciu k aktívnemu tráveniu voľného času,“ uviedla pre Terajšok predsedníčka Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu Silvia Čuvalová.

„Iniciátorom tohto stretnutia sme boli my, poslanci a predsedovia komisií, smerom k organizáciám, ktoré tu v Brezovej chcú niečo vytvárať,“ vysvetlil Matúš Tomáška, predseda Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a podnikania, pričom predstavitelia samosprávy týmto spôsobom chceli rovnako lepšie zmapovať činnosť združení, ich potreby a tiež možnosti, ako by mohlo mesto ich úsilie podporiť.

Samospráva za rok 2022 priamo alebo v spolupráci s organizáciami pripravila v Brezovej pod Bradlom 117 podujatí. Medzi najväčšie patrí Brezovský jarmok, Deň ozbrojených síl i aktivity spojené s Bradlom a Štefánikom.

,,Myslím si, že je to veľmi pekné číslo pre tak malé mesto, sme na to veľmi hrdí. Sme radi, keď vás vidíme, ako sa stretávate a organizujete zaujímavé akcie,“ vyjadrila potešenie Gabriela Plačková, vedúca Oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov.

V Brezovej pod Bradlom sa môžu oprieť o bohatosť ľudovej kultúry, histórie a osobností, krásne prostredie, variabilitu verejno-prospešných aktivít i zanietenosť ľudí.

,,Ako mesto chceme ísť príkladom, ako sa to má robiť a myslím si, že aj ten celkový počet kultúrnych, spoločenských či športových akcií v minulom období ukázal, že ideme správnym smerom,“ povedal primátor Jaroslav Ciran.

Zdroj: Miroslav Bitarovský – Trenčiansky Terajšok. Titulka: Mesto Brezová pod Bradlom.