Termín prihlášok na školu sa neúprosne blíži. Do 20. marca by už každý deviatak mal mať podanú prihlášku na strednú školu a aspoň tušiť, akým smerom by sa mal vo svojom pracovnom živote uberať. Na tak mladých ľudí je to veľké rozhodnutie, ktoré ich môže ovplyvniť po celý život. Preto je dôležité vedieť o školách zásadné informácie, posudzovať a prehodnocovať. Radi by sme čitateľom v tomto článku priblížili Strednú odbornú školu v Starej Turej. Tá ponúka širokú možnosť rozvoja v zaujímavých študijných odboroch, ktoré sú v súčasnosti veľmi žiadané na trhu práce a poskytuje možnosť uplatnenia v praxi vďaka spolupráci s firmami cez duálne vzdelávanie.

SOŠ v Starej Turej sa zameriava prevažne na elektrotechniku a informačné technológie, menšia časť je zameraná na strojárstvo a digitálnu grafiku. Vyše tri stovky študentov a zamestnancov navštevujú zmodernizované školské priestory –  dielne a laboratóriá vybavené modernou technikou, kuchyňu s modernou jedálňou, internát, telocvičňu a k dispozícii je i posilňovňa. Športový areál blízko školy ponúka ďalšie možnosti vyžitia. Keďže v škole razia myšlienku že prostredie vychováva, snažia sa ho neustále zlepšovať a skrášľovať.

Reputáciu školy samozrejme prezentujú podujatia i úspechy študentov. SOŠ v Starej Turej organizuje krajské prehliadky SOČ, niekoľkokrát sa tu konala krajská súťaž ZENIT. Škola bola dokonca dejiskom prvej celoslovenskej konferencie Microsoft IT academy i so zahraničnou účasťou. V roku 2018 dosiahli študenti SOŠ 1. miesto na medzinárodnej súťaži EuroSkills v Budapešti  v elektrotechnike. Pravidelne sa zapájajú do súťaže o pohár predsedu TSK, v ktorom sa v šestnástich ročníkoch umiestnili  9 krát na prvom a 4 krát na druhom mieste. Je to vďaka výborným výsledkom žiakov v súťažiach v rámci kraja i na celoštátnej a medzinárodnej úrovni, ale i dohľadu kvalifikovaných učiteľov s cennými skúsenosťami. Študenti pravidelne dosahujú popredné priečky v súťažiach SOČ, ZENIT v elektronike, strojárstve aj programovaní, ale aj v olympiádach z anglického a nemeckého jazyka, matematiky, informatiky.

Škola spolupracuje i s miestnymi podnikateľmi, organizáciami i komunitou a tiež má partnerov v zahraničí – EPI Kunovice v Česku a Lincoln v Anglicku. Organizuje výmenné pobyty v rámci projektov ERAZMUS. Žiaci v elektrotechnických a informatických odboroch si môžu priamo na škole urobiť skúšky odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, Cisco networking academy program, vodičský kurz a mnohé ďalšie (inteligentné elektroinštalácie, robotika, PLC).

Pre ročník 2022/2023 otvára SOŠ v Starej Turej odbory Informačné a sieťové technológie, Elektrotechnika, Mechanik počítačových sietí, Mechanik elektrotechnik, Správca inteligentných a digitálnych systémov, Mechanik nastavovač a po novom opäť i odbor Grafik digitálnych médií. Žiakom a rodičom učitelia radi pomôžu v prípade získania bližších informácií o odboroch a možnostiach v škole aj osobne. Môžu si kedykoľvek prísť obhliadnuť školu po predošlej telefonickej dohode na čísle 0905 647 874.

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Bez pomoci verejnosti tento projekt neprežije. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️