Sobotište, 8. júl 2024 | Mažoretky TAKTIK zo Sobotišťa sa na 19. majstrovstvách mažoretkového športu v českom Liberci stali majsterkami Európy.

Tanečná skupina pod vedením Elišky Šefčíkovej sa pravidelne počas roka zúčastňuje viacerých slovenských i medzinárodných súťaží, z ktorých si odnášajú cenné medailové priečky. Juniorky sa na májovej súťaži v Púchove dokonca stali majsterkami Slovenska. Ďalší veľký úspech teraz pridali aj v zahraničí.

Na európsky šampionát a bodku za jubilejnou dvadsiatou sezónou mažoretkového klubu v Sobotišti sa pripravovali v telocvični a vo vonkajších podmienkach. Náročný program vyplnil nábor, vďaka ktorému tento zaujímavý tanečný šport založený na jednotnej choreografii spoznávajú deti zo Záhoria a kopaníc už od útleho detstva.

Reklama | Kollárovci a Ich hostia na Myjave | Bohatý kultúrny program už 19. 7. 2024 
VSTUPENKY V PREDPREDAJI NA topvstupenky.sk

Mažoretky sa zúčastnili v rámci štvordňového programu v kategóriách miniformácie junior s flagom, juniorky s klasickým batonom a kadetky s mixom.

Práve juniorky s klasickými paličkami dokázali v sobotu 7. júla v konkurencii tímov z Bulharska, Česka, Chorvátska, Poľska a Slovenska získať najlepšie hodnotenie a domov si odnášajú zaslúžený úspech, ktorým sa radi popýšia na pripravovanej septembrovej oslave 20. výročia TAKTIK Sobotište.

Titulka: Facebook Mažoretky Taktik Sobotište.