19. sept. 2022, Myjava, Poriadie / Pri príležitosti 174. výročia prvej Slovenskej národnej rady sa uskutočnila v areáli SNM – Múzeu SNR v Myjave spomienková slávnosť pod záštitou predsedu NR SR Borisa Kollára.

V septembri roku 1848 sa kopaničiarsky región stal centrom politického a vojenského úsilia slovenského národa. Práve na Myjave prvýkrát v dome Anny Kolényovej zasadala Slovenská národná rada a na niekoľkotisícovom zhromaždení vyhlásil Ľudovít Štúr nezávislosť slovenského národa od Uhorska a neposlušnosť maďarskej vláde.

Časť zúčastnených sa po prehliadke expozície múzea presunula na vŕšok U Klasovitých na Poriadí, kde sa odohrala posledná bitka septembrovej dobrovoľníckej výpravy. O udalostiach na mieste porozprával starosta Poriadia Martin Pražienka:

,,Na tomto historickom mieste sa 27. septembra 1848 vo večerných hodinách utáborili slovenskí dobrovoľníci. Na druhý deň tu dvanásti zostali na zemi bez života. Svojou polohou bolo toto miesto pre nich strategicky významné, pretože videli na všetky smery, odkiaľ mohli prísť protivníci – maďarské gardy alebo cisárske vojská. Nemali zbrane, ako poznáme dnes. Možno ani také šable a pušky, ako majú tu príslušníci Čestnej stráže, ale boli to študenti, roľníci, robotníci, jednoducho obyčajní ľudia, ktorí zobrali čo doma mali a s tým išli do boja za slobodu. A aj keď ju vtedy nevybojovali, zasiali semienko do úrodnej slovenskej pôdy, ktoré postupne vyklíčilo o niekoľko desiatok rokov neskôr. Pre nás je dôležité, aby sme si tieto udalosti pripomínali a som veľmi rád že aj v spolupráci s mestom Myjava a Múzeom SNR v Myjave sa tieto spomienkové slávnosti konajú nie len v múzeu na mieste zasadania prvej SNR, ale aj na tomto mieste, ktoré je s vtedajšími udalosťami späté. Beriem to ako jeden objekt, pretože múzeum aj pamätník boli postavené v rovnakom roku a rovnakými architektmi. Slobodu si musíme vážiť a držať sa jej, a robiť všetko pre to, aby sa nič také ako tu v roku 1848 nemuselo opakovať. Aby sme my nemuseli brať čo doma máme a ísť si tú slobodu zasa vybojovať.‘‘

Autormi monumentálneho pamätníka v Poriadí venovaného povstaniu myjavského ľudu sú architekti Š. Belohradský a M. Kusý. Pamätník so štvorverším Rudolfa Fábryho bol odhalený v roku 1968. Od r. 2014 prešiel potrebnými vegetačnými úpravami, pribudli informačné tabule a miesto na odpočinok pre pocestných. Asi 200 metrov pod ním sa na križovatke nachádza pamätník z roku 1928 venovaný tej istej príležitosti.

Fotogaléria z miesta na našom Facebooku TU