Vo štvrtok 7. apríla 2022 sa v Penzióne U Tvarožkov v Brezovej pod Bradlom konala schôdza Klubu Spoločnosti Milana R. Štefánika (SMRŠ). Významnej udalosti sa zúčastnilo viac ako 60 hostí, z ktorých viacerí boli ocenení za svoje mimoriadne zásluhy pri dlhoročnej dobrovoľníckej práci pre klub.

Pocty a potlesku sa na slávnostnom stretnutí dostalo Petrovi Uhlíkovi, ktorý obdržal ocenenie za svoju dlhoročnú činnosť predsedu klubu, medailu a titul čestného predsedu SMRŠ ako doposiaľ jediného človeka v tejto funkcii vo viac ako 30 ročnej tradícii zakladajúceho klubu SMRŠ v Brezovej pod Bradlom.

Za účasti podpredsedu SMRŠ Branislava Neumaira, gen. maj. v.v. Svetozára Naďoviča s manželkou a člena významnej brezovskej rodiny Branislava Tvarožka boli striebornou plaketou ocenení Vlastimil Kátlovský a Branislav Nosko, ďalej bronzovou plaketou Anna Hušková, Ivana Langová, Jana Krajčírová, Ján Šuba, Ivan Tvarožek, Matúš Valihora, Anna Valihorová, Jela Juríčková, Oľga Sadáková, Viera Hegedušová, Pavol Dekánek, Branislav Tvarožek, Ivan Bzdúšek, Michal Maliarik, Ivan Capek, Ján Danek a Ján Kriško. Zároveň prebehla aj voľba nového predsedu, ktorým sa stal správca infobodu na Bradle Matúš Tomáška.

Nový predseda prebral štafetu zodpovedne a v sobotu 9. apríla sa v mene klubu SMRŠ zúčastnil dosadenia stromov v Aleji legionárov pod Ostriežom. Jednalo sa o uctenie si pamiatky čs. legionárov gen. Jozefa Kristína a brezovského rodáka Štefana Juríčka.

‚,Predkovia Brezovčanov formovali novodobú Európu aj po prvej svetovej vojne. Práve v zahraničnom odboji Légií, ktoré významne sformoval Milan Rastislav Štefánik ich pôsobilo viac ako 36. Alej pod Ostriežom sa stala živým spojením do našej minulosti cez rodinu brigádneho generála im memorian Jozefa Martina Kristína a Jelu Juričkovú ako rodinu po legionárovi Štefanovi Juríčkovi . Mal som tú česť v mene klubu SMRŠ Brezová pod Bradlom zúčastniť sa akcie , ktorú usporiadalo Občianske združenie Osobnosti spod Bradla a spoznať rodinu generála Kristína, ktorý hodnotovo neustúpil ani v ťažkých časoch perzekúcií, čoho rodina je živým odkazom‘‘ , dopĺňa Matúš Tomáška, predseda Klubu SMRŠ v Brezovej pod Bradlom.

Spoločnosť M. R. Štefánika je občianske združenie založené v roku 1990 s viac ako 1000 členmi doma i v zahraničí, ktoré organizuje činnosť v zmysle myšlienkového odkazu najznámejšieho rodáka z Košarísk v duchu vlastenectva, humanizmu a demokracie.

Zdroj informácií a fotografie: Matúš Tomáška / Spoločnosť M. R. Štefánika – Klub Brezová pod Bradlom

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Bez pomoci verejnosti tento projekt neprežije. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️