Oslava priateľstva, spolupatričnosti a historického prepojenia Čechov, Moravákov a Slovákov napísala 30. a 31. júla 2022 na Veľkej Javorine svoju 30. kapitolu. Bratské národy sa tu však stretávali už od dôb štúrovcov, ktorých spájali s kopanicami okrem výletov so moravsko-slovenské pomedzie aj prvé pokusy o sebaurčenie národov so zbraňou v ruke.  

Veľká Javorina ako strecha Bielych Karpát sa stala symbolickým miestom vzájomnosti národov, kde sa dodnes denne stretávajú ľudia z oboch strán vrchu. Slávnosti na Javorine už 30 rokov dokazujú, že k nášmu severozápadnému susedovi máme najbližšie a štátne hranice sú z osobného hľadiska formalitou.

Zdroj: tsk.sk

Tento rok však program, ktorý cez víkend obvykle navštívia tisícky ľudí zo Slovenska a Moravy, utrpel kvôli dlho očakávanému dažďu, ktorý krajinu ako-tak zahojil od sucha charakteristického pre súčasné leto.

Vystúpenia ľudových súborov boli pre pretrvávajúci dážď , chlad a vietor zrušené, rovnako sa na Javorinu nevydali ani autobusy pripravenej kyvadlovej dopravy. Akciu nahradilo skromnejšie stretnutie zopár desiatok nadšencov, turistov, predstaviteľov samospráv a ďalších regionálnych osobností. Tí sa stretli pri Holubyho chate a položili vence k pamätníku za vysielačom, aby si takto spoločne pripomenuli dôležitosť vzťahov ľudských i medzinárodných, na ktorých by mali ďalej stavať.

Zdroj: tsk.sk

 „Myslím si, že práve vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi sú na vysokej úrovni. Je tomu tak najmä vďaka dobrým, ale aj tým zlým udalostiam z našej minulosti, práve tie nás spojili a zocelili. Priateľstvo našich dvoch národov nám môžu závidieť nielen v Európe, ale aj na celom svete. Želám si, aby nám tieto vynikajúce vzťahy zostali aj do budúcna,“ povedal pre stránku tsk.sk trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Zdroj fotografií ainformácií: www.tsk.sk

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY