V myjavskej mestskej časti Turá Lúka sa rysuje odvážny a vznešený projekt, ktorý v sebe okrem účelovosti a  osohu pre miestnych obyvateľov nesie aj myšlienku zachovať a podporiť environmentálnu regionálnu udržateľnosť rozvoja.

Spúšťačom projektu pre včelárov bolo vysadenie sadeníc lipy malolistej v intravilánoch obcí. Inšpiráciou k vytvoreniu mestskej včelnice boli včelári zo Slovinska a ich prístup k ochrane a rozvoju chovu včiel a najúspešnejšou možnou cestou, ako projekt pretaviť do reality, bola spolupráca s miestnou samosprávou.

Základnou myšlienkou bolo urobiť niečo prospešné pre spoločnosť  v Myjave, vytvoriť, prehĺbiť a udržiavať povedomie verejnosti o včelách, ich chove, o nenahraditeľnom význame v ekosystéme a zároveň pohnútka využiť prostriedky, ktoré ponúkajú včelárom fondy EÚ a zviditeľniť činnosť včelárov na Myjave priamo v živote občanov. Myšlienku som dopracoval o 25 ročné skúsenosti a predložil primátorovi mesta Myjava niekedy v apríli. Ten ju s nadšením prijal a tu začala naša spolupráca. Píše tajomník Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Myjave a iniciátor projektu Ján Juráš, ktorý s primátorom Pavlom Halabrínom hľadali vhodné územie nie príliš ďaleko od mesta a pritom mimo obývaného územia s dobrou perspektívou a vo vlastníctve mesta. Z tejto kombinácie padlo rozhodnutie vybudovať včelnicu práve v blízkosti poldra Svaceník v Turej Lúke.

Okrem základnej úlohy chovu včiel – opeľovacej činnosti, priameho hospodárskeho prospechu vo forme včelích produktov určených primárne pre verejnosť, školy a zariadenia pre seniorov bude mať územie výchovný charakter s možnosťou fyzického zapojenia verejnosti do chodu včelnice, participácia na jej rozvoji podľa aktuálnych nápadov a potrieb verejnosti ako i rozšírenie obzorov zdravého životného štýlu.

V týchto miestach pod hrádzou vznikne mestská včelnica

Apiterapiou k zlepšeniu zdravia Myjavčanov?

Apiterapia je schopnosť využívať produkty včiel na zlepšenie zdravotného stavu. Moderná veda prichádza na čoraz viac výhod, ktoré činnosť včiel prináša. Tie sú súčasťou ľudskej medicíny už tisíce rokov.

Postupne chceme vybudovať zariadenia pre realizáciu apiterapie v srdci jej iniciátoriek – apidomčeky, medové masáže, predaj pergy, peľu, propolisovej tinktúry, dýchanie úľového vzduchu astmatikmi a veľa ďalších možností. Územie bude slúžiť i ako zdroj pastvy pre včely i obyvateľov formou výsadby celej škály drobného ovocia pri včelnici a v okolí poldra.

Najdôležitejšou nevyhnutnosťou pre včely je zdroj peľu a nektáru, ktorý by mal byť pestrý a lokálne dostupný. Výrazným spôsobom preto zasahuje do existencie a schopnosti udržať včely v krajine poľnohospodárstvo.

Do projektu by sme chceli zapojiť i PD Turá Lúka formou výsadby včelomilných a nektárodajných rastlín v efektívnom dolete včielok z včelnice. Pre včelársku obec plánujeme rozchovávať nové včelstvá a matky prispôsobené svojim vývojom priamo regiónu kopaníc.

Okrem využitia fondov a prostriedkov ZO SZV Myjava a ich členov môže prispieť finančne na projekt aj široká verejnosť a tak sa priamo podieľať na chode včelnice.

Zapojenie verejnosti do projektu si včelári predstavujú tak, že by sa objekt včelnice po výzve vysádzal spoločnými silami lipami. Zhruba 40 až 50 rodín by tu mohlo vysadiť svoju lipu, označiť ju tabuľkou a následne sledovať správcu včelnice, ako sa o lipku stará, prípadne mu v starostlivosti pomôcť. Ďalšia participácia by spočívala v navrhnutí loga včelnice verejnosťou. Napríklad školákmi, a to za medovú odmenu. Do samotného budovania by sa verejnosť zainteresovala aj takzvaným Myjavským medovým dlhopisom. To znamená, že po zakúpení úľa a jeho vyzdobení by mal občan, ktorý prispel na jeho kúpu čiastkou asi 100,- €, právo na 5 kg medu zo včelnice počas piatich rokov počínajúc rokom 2023, a to bez ohľadu na aktuálnu cenu medu v danom roku – uviedol na webstránke Myjavy hovorca mesta Marek Hrin.

Kompletné dobudovanie včelnice s asi 80 včelstvami, budovami a náučným chodníkom odhadujú včelári na 5 až 7 rokov. Prvé náležitosti projektu ako oplotenie budúceho areálu včelnice a zakúpenie základného vybavenia sa budú realizovať už tento rok. Konečným cieľom je tiež vybudovanie dlhodobej a dôstojnej základne včelárov na Myjave a v okolí napomáhajúcej samotnému rozvoju včelárstva.

Projekt Kopaničiarske noviny nie je financovaných z verejných zdrojov a jeho prežitie závisí na Vás, čitateľoch a nadšencoch, ktorí môžu prostredníctvom služby PayPal jednoducho a bezpečne prispieť na jeho činnosť. Za každý i ten najmenší finančný príspevok nesmierne ďakujeme! Podporiť nás môžete aj odberom na Youtube, sledovaním na Instagrame alebo kliknutím na Páči sa mi to na Facebooku.