Kopanice, 29. jan. 2023 | Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) ako reakciu na vážnu situáciu samospráv v dôsledku zvyšujúcich sa cien energií, ekonomických problémov, aj ďalších negatívnych dopadov vládnych rozhodnutí na samosprávy, pripravilo 30. januára 2023 celoslovenskú protestnú akciu ,,Mestám a obciam zhasína nádej.Pôjde o zhasnutie časti verejného osvetlenia od 19. hodiny v obciach a mestách, ktoré sa do iniciatívy pridajú na základe výzvy ZMOS. Na kopaniciach sa zapoja napríklad Stará Turá, Kostolné, Bzince pod Javorinou a ďalšie.

Demonštratívne zhasnutie by malo trvať asi pol hodinu. Samosprávy takto chcú na seba upozorniť a pripomenúť, že nie sú pôvodcami problémov a musia znášať súčasné negatívne dopady bez adekvátnej pomoci vlády, čo sa odráža v obmedzovaní služieb pre občanov v bežnom živote.

,,Minulý piatok (20. jan., pozn. red) sme predstavili Kysuckú výzvu, ktorá je presným pomenovaním požiadaviek, na ktoré musí vláda rýchlo reagovať. Aj tam sme ďalší postup konzultovali s predstaviteľmi miest aj obcí. Preto pripravovanú protestnú iniciatívu vnímame ako nevyhnutnosť a očakávame, že ju bude zo strany vlády sprevádzať pochopenie a pomoc,“  uviedol predseda Komory miest ZMOS Jozef Božik. Vo výzve napríklad žiadajú, aby kompenzácie za finančné výpadky samospráv neboli realizované formou refundácie, ale formou predfinancovania a aby štát v čo najkratšom termíne zverejnil daňovú prognózu Ministerstva financií SR.

Zdroj informácií: ZMOS. Titulka: pexels.com