Myjava, 2. dec. 2023 | SAD Trenčín ako jeden z prevádzkovateľov prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskom kraji upravuje cestovné poriadky autobusových liniek.

Viaceré spoje pre dlhodobý nedostatok vodičov na trhu práce a nevyhnutnosť optimalizácie pre lepšiu efektivitu zruší. Táto zmena sa dotýka viacerých liniek na území okresu Myjava.

Podobné zmeny dopravca urobil aj v októbri tohto roka, avšak spoje v kopaničiarskom kraji vtedy neboli dotknuté. Obmedzenie a rušenie spojov v okolí Trenčína boli dočasné, s platnosťou do 9. decembra 2023 a stáli za tým prevádzkové dôvody, konkrétne umožnenie odchodu do predčasného  dôchodku po odpracovaní 40-tich rokov a vysoká PN vodičov.

Nedostatok vodičov však trápi SAD naďalej a to sa odzrkadlí v úprave nových cestových poriadkov platných od 10. decembra 2023. Najviac dotknuté budú linky na trase Myjava – Brezová pod Bradlom a blízke obce, ktorými jednotliné spoje prechádzajú. Pre nízku vyťaženosť budú zrušené aj dva spoje na trase Myjava-Bratislava.

Chcete si skontrolovať, či a ako sa zmenil cestovný poriadok vo Vami využívanom spoji? Všetky linky nového cestovného poriadku nájdete na stránke tu:

NOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY

Zmeny:

? linka 303 407 Myjava – Bukovec – Brezová p. Bradlom
v pracovný deň:
? spoje 37 a 31 s odchodom z Myjavy o 18:45 a 22:47 h do Bukovca budú zrušené
? spoje 34, 36 s odchodom z Bukovca o 17:20, 18:30 a 21:31 h do Myjavy budú zrušené
? pribudne nový spoj 32 s odchodom z Bukovca o 16:10 h do Myjavy
v sobotu:
? spoje 11, 39 a 13 s odchodom z Myjavy o 11:43, 13:00 a 18:45 h do Bukovca budú zrušené
? spoje 2, 16 s odchodom z Bukovca o 5:10 a 17:20 h do Myjavy budú zrušené

? linka 303 410 Myjava – Bratislava
? spoj 15 s odchodom z Myjavy o 16:16 h a s príchodom do Bratislavy o 18:24 h bude zrušený na základe dlhodobo nízkych frekvencií cestujúcich z územia TSK
? spoj 18 s odchodom z Bratislavy o 19:26 h a s príchodom do Myjavy o 21:29 h bude zrušený na základe dlhodobo nízkych frekvencií cestujúcich smerujúcich na územie TSK

? linka 303 405 Myjava – Brezová p. Bradlom v pracovný deň:
? spoj 39 s odchodom z Myjavy o 18:45 h do Brezovej p. Bradlom bude presmerovaný cez Polianku a Priepasné a prelinkovaný ako spoj 9 linky 303 414
? spoj 41 s odchodom z Myjavy o 22:45 do Brezovej p. Bradlom bude presmerovaný cez Polianku a Priepasné a prelinkovaný ako spoj 11 linky 303 414 s novým odchodom z Myjava, žel. st. o 22:41 h
? pribudne nový spoj 39 s odchodom z Myjavy o 16:20 h do Brezovej p. Bradlom, ako náhrada za zrušený spoj Myjava – Bratislava
? pribudne nový spoj 41 s odchodom z Myjavy o 20:20 h do Brezovej p. Bradlom
? pribudne nový spoj 24 s odchodom z Brezovej p. Bradlom o 20:45 h do Myjavy, ako náhrada za zrušený spoj Bratislava – Myjava

? linka 303 412 Myjava – Priepasné – Košariská v sobotu:
? spoj 5 s odchodom z Priepasné, garáž o 6.50 h do Košariská, u Plačkov bude zrušený
? spoj 4 s odchodom z Košariská, u Plačkov o 7:00 h do Myjavy bude zrušený

? linka 303 414 Myjava – Polianka – Priepasné – Brezová p. Bradlom v pracovný deň:
?spoj 11 s odchodom z Priepasné, garáž o 21:25 do Brezová p. Bradlom, PS premávajúci v párnych týždňoch bude zrušený
? spoj 16 s odchodom z Brezová p. Bradlom, PS o 22:10 h do Priepasné, garáž premávajúci v párnych týždňoch bude zrušený
v sobotu:
? spoj 18 s odchodom z Brezová p. Bradlom o 13:10 h do Priepasné, garáž bude zrušený
? spoj 9 s odchodom z Priepasné, garáž o 17:00 h do Brezová p. Bradlom premávajúci v párnych týždňoch bude zrušený

zdroj: Mesto Myjava, sdtn.sk

titulka: SAD Trenčín