Podkylava, 27. apr. 2024 | Obec Podkylava, Agropenzión Adam a Centrum tradičnej kultúry v Myjave Vás srdečne pozývajú na podujatie s názvom Otvorenie pasienkovej sezóny, ktoré sa uskutoční v strediu, 1. mája 2024 v areáli farmy Charolais v Podkylave.

Začiatok podujatia je o 11. hodine. Celý prvomájový deň bude spríjemňovať svojimi vystúpeniami DFS Kopaničiarik z Myjavy, ukážku práce pastierskych psov so zvieratami priblíži pastier Vojtech Molek, rozprávku pre deti predstaví bábkové divadlo AnimareSilva.

Návštevníci môžu absolvovať prehliadku farmy Charolais, obhliadku zvierat, minifarmu, zajazdiť si na koni a koči. K dispozícii bude predaj ľudovoumeleckých výrobkov a košikárska dielňa.

Ukážku výroby syrovej hrudky bude pripravovať Martin Bagar z farmy Etelka. Pre detských návštevníkov budú k dispozícii tvorivé dielne, hravá zóna s tradičným detským ihriskom.

Obec Podkylava, Agropenzión Adam a Centrum tradičnej kultúry v Myjave sa tešia na vašu účasť 1. mája 2024 v čase od 11.00 do 17.00 h na farme v Podkylave!

Zdroj: TS Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK

Titulka: CTK Myjava.