Brezová pod Bradlom/Hradište pod Vrátnom, 4. mar. 2023 | Blíži sa jar, začala sa migrácia obojživelníkov zo zimovísk na miesta rozmnožovania. Roky na úseku s najväčším ohrozením na ceste z Brezovej do Hradišťa pod Vrátnom prebieha monitoring, budovanie ochranných zábran a následné prenášanie týchto tvorov cez vozovku pracovníkmi Správ CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty, či Záchrannej stanice pre voľne žijúce živočíchy v Brezovej pod Bradlom.

,,Z množstva negatívnych vplyvov, ktoré spôsobujú rapídny ústup obojživelníkov, môžeme rátať najmä masové úhyny na dopravných komunikáciách v obdobiach ich migračných ťahov,‘‘ upozorňuje Správa CHKO Záhorie, pričom jarný ťah je z hľadiska bezpečnosti a početnosti najvýznamnejším, i najnebezpečnejším. Je zaujímavé, že obojživelníky zväčša poznajú svoj stály domov, teda migrujú prevažne na miesta, kde sa vyvinuli a len tu sa dokážu naďalej rozmnožovať.

,,Obojživelníky sú dôležitou skupinou živočíchov, pretože sú významnou súčasťou potravného reťazca. Konzumujú veľké množstvo hmyzu a sami sú potravou mnohých stavovcov – vtákov i cicavcov. Ich vyhubenie by mohlo spôsobiť nerovnováhu v ekosystéme a zároveň znížiť biologickú rozmanitosť – biodiverzitu.‘‘

Foto: Správa CHKO Záhorie

Územie pod úpätím Malých Karpát sa vyznačuje rozsiahlymi, pre flóru a faunu významnými močiarmi v doline Brezovského potoka. V lokalite existujú vrty potvrdzujúce prítomnosť minerálnych prameňov. V roku 2022 tu preniesli takmer 8 tisíc jedincov obojživelníkov – ropuchy,  skokany, mloky, ale aj mimoriadne vzácne rosničky zelené a kunky žltobruché v celkovej spoločenskej hodnote vyčíslenej na 2, 34 mil. eur.

Titulka: Správa CHKO Záhorie