Rudník, 1. apr. 2023 | Medzinárodné stretnutie košikárov pod názvom ‘‘Nevšedné podoby prútia‘‘ prilákalo do kultúrneho domu v Rudníku stovky návštevníkov. Populárne kultúrno-edukačné podujatie s ukážkami práce a zručností majstrov košikárov a vystúpeniami folklórnych skupín spoluorganizovali obec Rudník spolu Česko-Slovenským cechom košikárov a Centrom tradičnej kultúry v Myjave pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

,,Som nesmierne rada, že aj po pätnástich rokoch má toto podujatie toľko priaznivcov a že tu máme takých skvelých predstaviteľov tohto tradičného remesla. Úlohou CTK v Myjave nie je len raz ročne pripraviť tento program, ale celoročne archivovať, dokumentovať a rozširovať informácie o košikárstve pre jeho udržiavanie v našom regióne, aj mimo neho.‘‘ uviedla Viera Feriancová, riaditeľka CTK Myjava.

Jednou z aktivít centra pre dosiahnutie spomínaných cieľov, je produkcia filmov, ktoré zachytávajú život a tvorbu ľudových remeselníkov. Hneď dva dokumenty v réžii Mareka Janičíka boli v roku 2022 mimoriadne pozitívne ohodnotené na prestížnych podujatiach. Bronzového turoňa získal na medzinárodnom filmovom festivale Etnofilm 2022 v Čadci dokument Voňavé remeslo, zachytávajúci tvorbu košikára Jozefa Boďu z Trnavy, vracajúceho sa k tradičným zručnostiam prostredníctvom zaujímavých a nezvyčajných materiálov, ako korienky a rôzne trávy.

Ďalším počinom bol úspech na celoslovenskej etnologickej prehliadke Mjartanovo Sebedražie, kde dokumentárny Slamienkar získal cenu starostky obce. Snímok dokumentuje prácu a osobnosť posledného ľudového slamienkara Jána Patinku zo Štefanovej na vrbovčianskych kopaniciach – vzácneho človeka nie len kvôli remeslu s neoceniteľnou hodnotou pre ľudové umenie, ale aj charakter. Rady košikárov navždy opustil v apríli 2022. ,,Bol to skromný a vzácny človek, ktorý sa úprimne tešil z každého žiaka, ktorý mu pribudol a prial si, aby jeho remeslo pokračovalo ďalej‘‘ spomínala pri prejave starostka Rudníka Monika Malcová, ktorá na 15. ročníku Nevšedných podôb prútia privítala sedemnástich košikárov i zástupcov z moravských družobných miest Ostrata a Morkovice-Slížany. Významnou osobou pri vzniku košikárskeho podujatia a s tým spojeného partnerstva obcí bol nebohý domáci majster košikár Jaroslav Rehorčík.

,,Aj vďaka nemu, venovaniu sa košikárstvu a jeho slávnym zápisom do Guinessovej knihy rekordov, sa myšlienka dostala do tejto dnešnej podoby. Myslím, že úsilie a práca nebola márna. Spoznali sme ľudí, ktorí boli ochotní pomôcť a poradiť, či už zo strany slovenskej či českej, kde nám dodnes zostali pekné, priateľské vzťahy,‘‘ uviedol bývalý starosta Jaroslav Ferianec.

Návštevníkom sa prihovoril aj podpredseda TSK Michal Bartek; ,,Mali by sme vyzdvihovať prácu košikárov, pretože je to remeslo slovenské, národné, tradičné a my, vrátane Trenčianskeho samosprávneho kraja, musíme urobiť všetko pre jeho zachovanie. Pri Trenčíne každému vzíde na um hrad, pri Bošáci je to slivka a slivovica. Ja mám ale veľkú túžbu, aby si pri Rudníku každý na Slovensku zmyslel práve na prútie a týchto majstrov košikárov. Klobúk dole pred každým, kto posúva toto remeslo mladšej generácii a že si týmto podujatím dokážeme pripomínať tvorivosť našich otcov.‘‘

Počas programu prebiehala verejná hlasovacia súťaž o najnetradičnejší výrobok. Návštevníci sa okrem prútených monumentov z minulých ročníkov mohli pokochať ďalšími, precízne vytvorenými dielami, z ktorých najviac hlasov získal Zajac Kataríny Kollárikovej z Pustých Sadov. Druhé miesto obsadili Včelie domčeky Jany Križanovej z Vrboviec, na treťom mieste skončilo Krmítko Petra Beňa z Topoleckej a na štvrtom mieste Sova od Ľubomíra Hajtúna z Kostolného.

Ďalšie fotografie nájdete v našej fotogalérii TU.

Titulka a fotografie: KN