Brezová pod Bradlom, 31. júl 2023 | Vo veku 83 rokov zomrela dňa 27. júla významná osobnosť nášho regónu, čestný predseda a zakladateľ Spoločnosti M. R. Štefánika, pedagóg, osvetový pracovník, historik a publicista, Mgr. Peter Pavel Uhlík.

Rodákovi zo Starej Turej sa dostalo na 70. narodeniny v roku 2013 pocty v podobe čestného občianstva Starej Turej. Okrem svojho rodiska, do ktorého sa vždy rád vracal, predstavoval Peter Uhlík výraznú osobnosť kultúrneho a spoločesnkého života v Brezovej pod Bradlom. Svoj život zasvätil výchove mládeže ako pedagóg. Za 40 rokov učiteľskej činnosti zemepisu, dejepisu a telesnej výchovy, stál za viacerými  úspechmi žiakov a predovšetkým mal neoceniteľné zásluhy na šírení mena, diela a odkazu M. R. Štefánika doma i vo svete.

Pôsobil aj ako športový tréner s výbornými výsledkami svojich zverencov, bol ochotnícky divadelník a konferencier Folklórneho súboru Brezová, zakladateľ Spoločnosti M. R. Štefánika, ktorú 13 rokov viedol ako predseda.

Ako kultúrno-osvetový pracovník sa zameriaval aj na písanie. Jeho literárnou tvorbou výrazne prispieval k popularizácii mesta a dejín Brezovej pod Bradlom. Bol skutočným patriotom, nadšencom pre turistiku a v odborných kruhoch i u verejnosti ceneným a váženým človekom nie len pre svoju prácu, ale aj prístup a inšpiratívny charakter. Posledná rozlúčka s Petrom Uhlíkom bude v stredu 2. augusta o 13:00 hod. v Dome smútku v Brezovej pod Bradlom.

Titulka: Internet.