Bradlo, Košariská, 3. máj 2024 | Na regionálnej spomienke si pri príležitosti 105. výročia úmrtia národného velikána, uctili osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

Zástupcovia samospráv a združení spolu s predstaviteľmi OSSR a cirkví položili vence pri rodnom dome v Košariskách a na Štefánikovej mohyle.

,,Štefánik sa významnou a vrchovatou mierou zaslúžil o vznik československého štátu a o to, že tu dnes máme slovenský slobodný národ a dnes  aj slobodnú  zvrchovanú Slovenskú republiku. Štefánik vedel, že prvá svetová vojna rozhodne o budúcom usporiadaní Európy. Vatry v rohoch mohyly znamenajú nielen svetové strany a letcov, ktorí zahynuli spolu s ním, ale môžeme povedať, že sú to aj štyri krajiny kde pôsobil Štefánik počas vojny a kde budoval československé légie. Demokratická Európe zložená z rovnoprávnych a slobodných národov bola myšlienka, ktorú hlásal a ktorá sa pretavila do spoločnej myšlienky Európskej únie a spojených slobodných národov.‘‘ povedal v príhovore na Bradle primátor mesta Brezová pod Bradlom, Jaroslav Ciran.

,,Generál Milan Rastislav Štefánik bol človek, ktorý za svoj pomerne krátky život dokázal to, čo my niektorí nedokážeme, možno ani za sto životov. Nikdy nezabudol na svoje rodné Košariská a milovaný národ v strede Európy, ktorému dal to najcennejšie a z čoho aj my dnes čerpáme, a to je naša národná suverenita a štátotvorný prvok na ktorom stojí aj dnešná zvrchovaná Slovenská republika.‘‘ predniesol podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Michal Bartek.

Oheň na mohylu priniesli deti z Košarísk, z dvora rodného domu M. R. Štefánika. Fakľový sprievod kráčal na Bradlo po starej ceste, kadiaľ niesli pred 11. mája 1919 Štefánikovu rakvu. Primátori Myjavy , Brezovej a starostovia obcí Košariská a Priepasné následne zapálili vatry v rohoch mohyly.

,,Oheň je symbolom večnosti a nás Štefánik je najväčší Slovák a večne zostane v našich srdciach. Túto tradíciu chceme aj my udržiavať a odovzdávať mladším generáciám. Deti a mládež potrebuje takéto vzory. Aj v dnešných časoch vojen vo svete potrebujeme Štefánikov vzor  ako príklad kresťanskej viery,‘‘ predniesol generálny duchovný OS a OZ SR, Viktor Sabo.

Program pri príležitosti 105. Výročia úmrtia M. R. Štefánika,  pokračuje v sobotu, 4. mája celoslovenskou spomienkou na Bradle a sprievodnými podujatiami v Košariskách a Brezovej pod Bradlom.