V poradí deviate referendum na Slovensku, v ktorom mohli občania rozhodnúť zodpovedaním jedinej otázky o zmene ústavy, je pre nízku účasť neplatné. V sobotu 21. jan. 2023 využilo najvyššiu formu priamej demokracie dovedna 1,2 milióna Slovákov, čím referendum dosiahlo účasť 27,25%. Možnosť áno pritom krúžkovalo 97,5 % voličov.

Najvyššiu volebnú účasť zaznamenali v Trenčianskom kraji a to 36%, z toho v okrese Myjava 31%. V každej obci sa väčšinou našlo len niekoľko občanov, ktorí s referendovou otázkou nesúhlasili.

Najvyššiu percentuálnu účasť v rámci myjavského okresu zaznamenali v Kostolnom (44%) a Hrašnom (41%). Naopak, najmenší záujem o referendum bol v Brestovci a Myjave (29%). Najväčšiu zhodu v otázke mali obyvatelia Jablonky, kde za možnosť predčasne ukončiť volebné obdobie vlády hlasovalo všetkých 147 zúčastnených občanov. Podobne tak bolo, odhliadnuc o jedného percenta neplatných hlasov, aj v Starej Myjave.

Zdroj: volbysr.sk

Rozhodujúcimi faktormi nízkej účasti sa môže javiť predovšetkým nedostatočná informovanosť, ignorácia referenda širším spektrom politických strán vrátane prezidentky, nepochopenie veci otázky a protichodnosť politických názorov občanov, z ktorých časť brala referendum ako snahu R. Fica dostať sa naspäť k moci. Strana Smer-SD zobrala zodpovednosť za referendum na seba, zároveň však predseda strany uviedol, že v prípade rovnakej účasti hlasujúcich voličov v parlamentných voľbách to bude znamenať novú vládu.

Titulka: Mesto Brezová pod Bradlom