Trenčiansky kraj, 12. jún 2023 | Projekty v rámci Participatívno-komunitného rozpočtu (PaKR) TSK podporila verejnosť v roku 2023 rekordným počtom hlasovacích SMS. Vďaka 35 tisíc hlasom bude zo 124 projektov v Trenčianskom kraji podporených 78, celkovou hodnotou 170 tisíc eur.

Verejnosť mohla za originálne komunitné nápady hlasovať po dobu dvoch týždňov, do 30. mája 2023. V okrese Myjava bojovalo o minimálne 150 bezplatných SMS hlasov, potrebných na získanie grantu vo výške do 2 200 eur, spolu 10 projektov. Jediným projektom, ktorý toto kritérium nesplnil, bola výstavná myjavská súťaž modelov O myjavský erb, ktorej chýbalo len 6 hlasov do splnenia limitu. Všetky ostatné subjekty, ktoré prihlásili svoje projekty, dostanú na organizovanie svojich aktivít spolu 19 800 eur. Oproti predchádzajúceho roku sa počet platných SMS viac ako zvojnásobil, kopaničiari ich poslali spolu 2 566.

Sumou 2 200 eur budú podporené podujatia Kopanice v kroji 2023, Dni Štefánika 2023, Sviatok piva na Myjave, spoločenská udalosť pri príležitosti Dňa detí v Kostolnom, aj usporiadanie hasičskej súťaže na Myjave. Okrem toho uspela organizácia DHZ z Myjavy, ktorá za peniaze nakúpi hasičské odevy, program revitalizácie poldra Svaceník, zveľadenie BIKEPARKu na Myjave, aj digitalizácia priestorov CZ ECAV v Turej Lúke.

Titulka: Sviatok piva Myjava