Brezová pod Bradlom, 16. apr. 2024 | S cieľom sprítomňovať odkaz národného hrdinu čo najširšej verejnosti, organizuje mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s partnermi Celoslovenskú spomienku pri príležitosti 105. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

Spoluzakladateľ našej novodobej štátnosti, vedec, vojak, diplomat a štátnik, Milan Rastislav Štefánik, je jednou z kľúčových osobností našich dejín. Bradlianska Mohyla nie je iba miestom jeho posledného odpočinku, ale je skutočným miestom pamäti národa. Májová spomienka na Bradle bude pripomenutím Štefánikovho zakladateľského diela.

Košariská
● Múzeum M. R. Štefánika, beseda s Pavlom Kanisom / od 9.00 h.
● Služby Božie / evanjelický kostol / 16.30 h.
● spomienka na nádvorí rodného domu M. R. Štefánika / 17.45 h.
● fakľový sprievod na Bradlo / 18.15 h.
Mohyla gen. M. R. Štefánika
● zapálenie ohňov v rohoch Mohyly / 19.30h.

Linka Myjava – Bradlo: 18.00 Myjava | 18.10 Polianka, OcÚ | 18.15 Priepasné, garáž | 18.19 Priepasné, Dlhý Vŕšok | 18.24 Košariská, U Plačkov | 18.33 Brezová pod Bradlom, aut. | 18.50 Bradlo. Po skončení programu návrat po rovnakej trase.

Mohyla generála Štefánika na Bradle, od 14.00 h.
● prelet leteckej techniky
● hymna SR / Vojenská hudba Ozbrojených síl SR
● kladenie vencov / Čestná stráž Ozbrojených síl SR
● piesne / Danubius Octet Singers
● príhovory hostí, duchovné slovo
● hymnická pieseň / Danubius Octet Singers
Brezová pod Bradlom
● spomienkové Služby Božie / evanjelický kostol / 10.00 h.
● 100. výročie položenia základného kameňa Mohyly, prezentácia, Múzeum D. S. Jurkoviča / 18.00 h.
● Svetový Slovák Štefánik, divadelná hra, Národný dom Štefánikov / 19.00 h.
Bradlo
● Infobod, Odkaz Štefánik pre 21. storočie, scénické prezentácie / od 10.00 h.
● Chata Bradlo, občerstvenie, street food v spolupráci s bistrom Coolňa
● Infobod, káva od Café Milánek

Linka Brezová pod Bradlom – Bradlo: 11.12 – 11.42 – 12.12 – 12.42 Brezová AS | 11.15 – 11.45 – 12.15 – 12.45 Brezová, križovatka na Bradlo | 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 Bradlo. Po skončení programu návrat po rovnakej trase.

Celoslovenská spomienka vyvrcholí v sobotu. 4. mája 2024 na Mohyle generála Štefánika na Bradle. Program otvorí o 14. hodine prelet leteckej techniky. Hostia si uctia pamiatku generála Štefánika položením kvetov za účasti Čestnej stráže a Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR. Zaznejú piesne v podaní Danubius Octet Singers, príhovory pozvaných hostí, duchovné slovo… Súčasťou spomienky budú sprievodné podujatia pripravené na piatok 3. a sobotu 4. mája – zapálenie ohňov v rohoch Štefánikovej Mohyly na Bradle, programy v múzeách v Košariskách i Brezovej, Služby Božie, divadelné predstavenie a ďalšie.Brezovská samospráva upozorňuje na dopravnú uzáveru pre individuálnu dopravu na Bradlo (autami i autobusmi). Žiada preto návštevníkov o odstavenie vozidiel v Brezovej pod Bradlom a využitie bezplatnej autobusovej dopravy z autobusovej stanice Brezová pod Bradlom. Na Bradlo je možné dostať sa i pešo po vyznačených turistických chodníkoch.

Zdroj: TS Mesto Brezová pod Bradlom.