Brezová pod Bradlom, 25.mar. 2023 | Folklórny súbor Brezová predstavil 25. marca v Národnom dome Štefánikovom nový profilový program Z fabriky na javisko. Hoci súbor neoslavuje žiadne guľaté výročie, potreba tvoriť a prezentovať sa, motivovala folkloristov posunúť svoju scénu novým projektom dopredu. Oplatilo sa, výsledok zožal u domáceho publika mimoriadny úspech, aktérov postojačky vytlieskali dve vypredané sály.

,,Program začal vznikať počas dlhých pandemických večerov už v roku 2020. Teda môžeme povedať, že zaň vďačíme pandémii. Na druhej strane, kvôli pandémii, obmedzenému stretávaniu sa, zmenám v súbore, životoch našich členov, sme museli scenár neustále dva roky upravovať,‘‘ hovorí o počiatkoch tvorby predstavenia člen FS Brezová, Jozef Marko.

,,Okrem samotných účinkujúcich, ktorými boli náš súbor, Babský spolek Košariská, Kopaničiarska muzika Martina Janšta z Košarísk, Marián Imriška, Janka Rybanská, pán Ján Bzdúch, sa na ňom podieľalo veľké množstvo našich priateľov a známych, ktorí nestáli na javisku, ale pomohli organizačne zastrešiť priebeh celého dňa, alebo s výrobou rekvizít na scénu.‘‘

Dej je prierezom fungovania súboru, ktorého začiatky sa datujú do roku 1966. S podporou vtedajšej strojárskej fabriky sa o uchovanie folklóru v Brezovej pod Bradlom pričinil primáš Ján Petrucha, ktorý s výborným choreografom Jozefom Lehockým pozdvihli rozvíjajúci sa súbor v priebehu niekoľkých rokov medzi najlepšie amatérske telesá, reprezentujúce vlasť i mesto na celoštátnych, i medzinárodných súťažiach. Program Z fabriky na javisko tieto skutočnosti prezentuje nadnesene, ale rozumne, vypichuje podstatné momenty zabalené do decentného humoru, za čo môže rovnako skvelý herecký prejav členov Babského spolku Košariská a ďalších hercov-nehercov. Dejom sprevádza rozprávač, ktorý spája jednotlivé časti vystúpení v ucelený kontext. Monotónny hlas Jána Bzdúcha pritom zámerne v kontraste so samotným rozprávaným obsahom tvorí zaujímavý paradox, ktorý dotvára príjemný humor.

,,Z kroniky súboru sme vybrali niektoré zaujímavé momenty s prihliadnutím na to, aby program ako celok diváka zaujal, nie nudil. Keďže náš súbor vznikol popri brezovskej fabrike, veľkú časť programu sme situovali, pre folklórne súbory možno netradične, do fabriky, na vrátnicu.‘‘

A tu najmä ročníky, pre ktoré predstavovala brezovská fabrika kus svojho pracovného života, najviac ocenili javiskové stvárnenie vtedajších ľudských i pracovných pomerov. Tanečné a spevácke pasáže pritom vychádzajú z autentických vzorov, dotvárajú sentiment, ktorý však nelipne na minulosti, ale plynule prechádza aj zložitejšími obdobiami pôsobenia súboru, až do súčasnosti.

,,V programe odzneli tanečné ,spevácke a hudobné čísla ,ktoré najlepšie vystihujú podstatu filozofie súčasného vedenia súboru. Zameriavame sa najmä na veku primerané zobrazovanie tanečných, hudobných a spevných tradícií. Náš kolektív je vekovo veľmi pestrý – od stredoškolákov po zrelú strednú generáciu. To nám ponúka zaujímavé možnosti stvárnenia ľudového umenia.‘‘

Vypredané sály a ohlasy nenechali strojcov programu vlažných a preto uvažujú o repríze.  Predstavenie takejto kvality si podľa môjho redaktorského názoru zaslúži, aby ho spoznali ľudia aj za hranicami domovského mesta.

,,Už pred premiérou nám ľudia hlásili, že nezohnali lístky. Nechceli sme si však pridávať starosti organizovaním reprízy pred samotnou premiérou. Momentálne sme vo fáze hľadania vhodného termínu a miesta uvedenia.‘‘

Keďže okrem členov súboru a vyššie spomenutých účinkujúcich v programe vystupovali takpovediac ,,obyčají ľudia z fabriky‘‘, súbor dáva možnosť verejnosti stať sa opäť jeho súčasťou. Ohlásili preto kampaň s príznačným názvom ,,Z hľadiska na javisko‘‘. Jedná sa o nábor nových členov vo veku od 13 do 30 rokov, ktorý sa uskutoční 14. apríla o 19.00 v ND M. R. Štefánika. ,,Kontaktovať nás môžete na Facebooku (https://www.facebook.com/fsbrezova) alebo mailom na fsbrezova@gmail.com“

Titulka a foto: Pre FS Brezová Kopaničiarske noviny