13. apr. 2022 / Primátor mesta Myjava Pavel Halabrín adresoval 6. apríla 2022 ministrovi vnútra Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi list, v ktorom opisuje podmienky, v ktorých samospráva riadi a zabezpečuje pomoc a ubytovanie odídencom z Ukrajiny. List primátor zverejnil 13. apríla na svojej facebookovej stránke, pričom je v úvode doplnený o poďakovanie všetkým obyvateľom mesta, ktorí akoukoľvek formou pomohli a naďalej pomáhajú zvládnuť utečeneckú krízu. Spomína problémy, ktoré obnáša administratíva spojená s preplácaním nákladov.

,,Bez Vás by sme nedokázali pomôcť takmer 200 ženám a deťom v najhoršom období ich života. Môžu tu teraz slušne žiť, bývať, pracovať, chodiť do školy, či škôlky a čakať, kedy sa vrátia domov. Do svojho rodiska, za svojimi otcami, mužmi, rodinou. V týchto dňoch sa riešili otázky financovania nákladov, zúčtovávania, dokladov a tabuliek. Viacerí z Vás ste ma oslovili, písali, navštívili a hnevali sa, že Vás naháňame. Viem, že ste chceli pomôcť nezištne, nečakali ste od nikoho nič, súcitili ste s ľuďmi v núdzi. Mnohí z Vás chcú preplatené náklady znovu poskytnúť na pomoc týchto ľudí a sme Vám za to vďační. Ale za spôsob, ako sa predkladajú a dokladujú náklady, ja naozaj nemôžem. A ani za to, že viacerí z Vás sú pravidlami stanovenými mesiac po tom, kedy ste začali pomáhať, vylúčení z možnosti uplatniť si tento nárok. Pripomienkoval som to, protestoval, hneval sa, ale zbytočne‘‘, píše primátor Myjavy, ktorý sa zároveň podľa jeho slov týmto nechce zbaviť svojej spoluzodpovednosti, ospravedlňuje sa a pre informáciu prikladá list adresovaný ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi, ktorý sa doposiaľ nestretol s odozvou, v plnom znení:

Vážený pán minister,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás ako kompetentného predstaviteľa štátu vo veci pomoci, organizácie a financovania utečencov z Ukrajiny.

Dňa 23. februára vypukla na Ukrajine vojna, 26. februára Vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu z dôvodu hromadného prílevu cudzincov, 27. februára sme v meste prijali prvých utečencov pred vojnou.

Mesto už 26. februára začalo s prípravou na túto situáciu, preverovalo možnosti, pripravovalo priestory, zháňalo byty, sústreďovalo humanitárnu pomoc, pripravovalo systém logického zabezpečenia a dobrovoľníkov. Dňa 28. februára prvýkrát zasadal Krízový štáb, 4. marca opakovane a následne vlastne neustále riešil všetky problémy a otázky ktoré táto situácia vytvárala.

Zo strany štátnych orgánov neboli žiadne usmernenia, vyhlášky, iba žiadosť o pomoc pre týchto ľudí. Je úplne prirodzené, že sme pomôcť chceli a pomáhame doteraz. Dňa 28. februára sme vyzvali a poprosili i ľudí o pomoc s ubytovaním, stravou, šatstvom, dopravou. Ich reakcia bola prekvapujúco ústretová a veľa ľudí nám poskytlo i ubytovanie v domoch, či bytoch kde bývajú ako nájomníci. Takto sa k tomu postavili i firmy, cirkvi, športové organizácie, proste každý, kto mohol a chcel pomôcť. V priebehu týždňa bolo mesto schopné vo svojich alebo poskytnutých priestoroch vytvoriť 370 ubytovacích kapacít, obyvatelia v súkromí 78 postelí, k 7. marcu sme mali k dispozícii 459 miest. Všetky kroky sme koordinovali s Okresným úradom, VÚC, nemocnicou, políciou, hygienou. Nikto vtedy nedelil ubytovanie na núdzové, dočasné, neriešil ako zabezpečiť základné podmienky na život týchto ľudí, na ich stravu, oblečenie, zdravotné ošetrenie, úradné veci, školskú dochádzku. Všetko sme museli riešiť sami, improvizovať, prosiť, nariaďovať. Iba vďaka úsiliu a nasadeniu kolegov, ochote ľudí a obetavosti dobrovoľníkov sa to zvládlo tak, že utečenci sa tu cítia ako chcení a je o nich postarané tak, ako si chudáci utekajúci pred vojnou zaslúžia a ako ženy a deti potrebujú. Postupne tu prišlo cez 200 ľudí, z toho 95% žien a detí. Bez peňazí, oblečenia, dokladov, v strese, strachu, absolútnej neistote, psychicky na dne. Potom ste sa začali preberať aj v štátnej správe. Vypisovať, žiadať hlásenia, vytvárať systém, rozmýšľať ako všetko zdokladovať, vyrobiť podľa možností čo najviac tabuliek, dokladov, prehlásení, vyúčtovaní, zmlúv… A samozrejme tak ako je zvykom, vytvoriť i priestor pre špekulantov, príživníkov na biede iných.

Vážený pán minister, táto vláda má dlhodobo starostov a primátorov za nič. Vediete rezort, ktorý v minulosti bol akýmsi gestorom spolupráce štátnej správy i samosprávy. My sme sa vždy prispôsobovali požiadavkám a podmienkam, ktoré štátna správa na nás kládla. Aj v prípade utečencov by bez samosprávy a obetavých dobrovoľníkov bola z príchodu utečencov len hanba, tragédia a katastrofa pre týchto ľudí. V dobrej viere sme robili všetko, čo bolo pre nich treba. Bez pravidiel, systému, pokynov i peňazí.

Vďaka tomu dnes 143 žien a detí má zabezpečené základné podmienky na slušné prežívanie. Väčšina žien s našou pomocou pracuje, 45 detí chodí do škôl, všetci majú zdravotnú starostlivosť, potrebné doklady, hotovosť na nevyhnutné výdavky, majú stravu, hygienu, sú testovaní, majú zabezpečenú dopravu, prístup na kultúru, športoviská, sociálnu pomoc, poradenstvo. A teraz k tomu, čo sa chcem opýtať, či riešiť.

Koncom mesiaca ste sa začali preberať, prijímať legislatívne opatrenia, vydávať usmernenia, manuály, upresnenia č. 1, 2, 3,… . Chcete zrazu s účinnosťou od 31. marca dokladovať to, čo sme zabezpečovali od 27. februára. Na čo? Prečo? Kde ste boli doteraz?

Denne sme Vám dávali hlásenia o počtoch utečencov v ten deň, načo teraz chcete ich prehlásenia? Ako ich získať od tých, čo po 2-3 týždňoch odišli? Priestory na núdzové ubytovanie poskytli firmy, ľudia, cirkvi, organizácie. Vyčistili sme ich, zariadili z darov, či dokúpili postele, variče, paplóny, kanvice, ohrievače, Wi-fi a televízory, riad, základné vybavenie tak, aby sa tam dalo prežívať. Ako teraz zdokladovať priestory, ktoré poskytli podnikateľské subjekty, nájomcovia v bytoch, či domoch, ktorí prijali ženy s deťmi? Načo zmluvy s vlastníkmi, denné výkazy prespaní, prehlásenia tých, čo tam spali? Máte denný prehľad kto tu bol, načo táto byrokracia? Myslíte, že samospráva to robila, aby zarobila, kradla či podvádzala? To ste na zlej adrese. A veril som, že skúsenosť s tým, ako sme zvládli COVID a s tým spojené opatrenia, či testovania Vás už presvedčili o tom, že sme dôveryhodný, zodpovedný a ochotný PARTNER. Aj pri testovaní Vám dlho trvalo, než sa určili manuály na test.

Ako máme vykazovať stravu? Nakupovali sme potraviny, varili, roznášali, rozvážali. Pomohli nám podnikatelia, živnostníci a stačil im náš prísľub, že raz to hádam nejako zaplatíme. A náklady pri takýchto počtoch už neboli malé.

Vážený pán minister, Vaša predĺžená ruka v okrese, Okresný úrad, jeho prednosta i spolupracovníci boli od začiatku pri všetkom. Spolupracovali, boli aktívni a veľa nám pomáhali. Vedia koľko, kde , ako i prečo. Boli svedkami a účastníkmi stretnutí s podnikateľmi, poznajú miesta ubytovania, vedia ako sme vozili ľudí na cudzineckú políciu do Trenčína, ako vozíme deti do a zo škôl, ako im zabezpečujeme stravu, lekárov, prácu, výmenu hrivien, doklady.

Naozaj sme nepoučiteľní, podozrievaví, či neschopní nastaviť i financovanie tak, aby nezaťažovalo, nekomplikovalo, či v mnohých prípadoch neznemožňovalo preplatenie nákladov? Začiatkom marca štát hovoril: Bude 7,- € na ubytovanie, 7,- € na stravu, u detí ½, potom že 100,- €, či 200,- €, po mesiaci ste začali ubytovanie deliť na núdzové, dočasné…

Vážený pán minister, asi to, čo píšem nepomôže, lebo Vy najlepšie viete ako sa to má robiť a samospráva neznamená v tomto systéme nič. Som len nahnevaný, oklamaný a zhnusený z toho, čo sa v našom štáte deje a ako sa riešia problémy. Likvidujete posledné zbytky viery ľudí v to, že vieme pomáhať a nezištne riešiť mimoriadne situácie. Bohužiaľ, všetko sa to v budúcnosti prejaví v nezáujme a neochote ľudí urobiť čokoľvek len tak, pretože to treba alebo to niekto potrebuje.

S pozdravom

Pavel Halabrín

primátor mesta

Titulná foto: FB Myjava – oficiálna stránka samosprávy

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Bez pomoci verejnosti tento projekt neprežije. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️