Pod majestátnym Bradlom na slnkom zaliatych vŕškoch, domčekmi v dolinách roztrúsená dedinka Priepasné sa nachádza. Zrodila sa v ťažkých v časoch tureckých vpádov. Meno jej dali úbočia, cez ktoré pastieri svoje ovce prepásali. Po stáročia si tu ľudia budovali svoje živobytie, v neľahkých podmienkach hájili svoju náboženskú, i národnú slobodu. Zanechali po sebe jedinečnú históriu, nevynímajúc zvyky, kroje, hudbu, domy – ľudovú kultúru. A napriek rýchlo meniacim sa časom, nezlomný kopaničiarsky duch v tých končinách stále prebýva.

Výhľad na Priepasné. Zdroj: FB Súťaž Dedina roka

Toľko v trochu poetickom, no celkom pravdivom úvode. V Priepasnom i dnes zveľaďujú svoje okolie, snažia sa zachovať kultúrne dedičstvo a robiť svoj domov krajším a lepším miestom pre život. Miestni obyvatelia k tomu dokazujú, že aj malá dedinka s 350 dušami sa môže dostať do povedomia širokej verejnosti. Podarilo sa im to už v roku 2014, kedy vyhrali titul RTVS ,,Naj dedinka Slovenska.‘‘

Ženská spevácka skupina z Priepasného. Zdroj FB Súťaž Dedina roka

Obec sa môže najnovšie hrdo popýšiť mimoriadnym ocenením v súťaži Dedina roka 2021, ktorú obdržala za príkladnú starostlivosť o ľudí a zveľaďovanie krajiny v kopaničiarskom území. Cenu generálneho partnera COOP Jednota Slovensko prevzal na slávnostnom odovzdávaní ocenení v Kláštore pod Znievom z rúk riaditeľa obchodnej sekcie COOP Jednoty Branislava Lelláka starosta obce Peter Czere. K oceneniu obec získala finančnú odmenu 900 eur, ktorú využije na skrášlenie verejného priestranstva pred obecným úradom.

Ceny pre obec. Zdroj: Instagram obce Priepasné

Priepasné sa v súťaži odprezentovalo v júni 2021 pred hodnotiacou komisiou, ktorú zaujalo spevom Ženskej speváckej skupiny, výstavou o obci s ručnými výrobkami jej šikovných obyvateľov, pamätihodnosťami v chotári, dvorom remesiel, Zvonkohrou Košariská-Priepasné, či zbierkou ľudových predmetov pani Alžbety Krásnej. Na programe sa spolupodieľali miestne organizácie, remeselníci a ďalší nadšenci, ktorí tak k úspechu a budovaniu dobrého mena kopaničiarskej obce veľmi pomohli.

Na Bradle privítala komisiu pani Silvia Konečná. Zdroj: FB Súťaž Dedina roka

Dedina roka je národná súťaž slovenských obcí bez štatútu mesta o prestížny titul a možnosť reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Jej 11. ročník sa stretol s mimoriadnym záujmom. O ceny súťažilo historicky najviac obcí – 28 a celkovým víťazom sa stal Kláštor pod Znievom. O ocenených sa rozhodlo ešte v minulom roku, avšak vhodná príležitosť pre oficiálne odovzdanie titulov prišla až v máji 2022.

Zdroj titulnej fotografie: FB Súťaž Dedina roka (Zvonica v časti Batíková)

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY