Stará Turá, 19. júl 2023 | Starú skládku priemyselného odpadu na staroturianskom Drahom vrchu zlikvidujú. Ministerstvo životného prostredia investuje do odstránenia 8 tisíc kubíkov kontaminovanej zeminy 5,62 milióna eur.

Územie kúsok východne od mesta kedysi využíval bývalý štátny podnik Chirana. Na vrchu ukladali materiály s obsahom ťažkých kovov a polokovov, v povrchových zeminách tiež bola sondami zistená prítomnosť kyanidov. Skládka s galvanickými kalmi zaberá plochu 1612 m2 a jej priemerná hrúbka je 5 metrov. Vzhľadom na eviromentálnu záťaž a znečistenie podzemnej vody, začalo Ministertsvo životného prostredia s riešením odťaženia asi 15 tisíc ton kontaminovanej zeminy, výmenou za čistú zeminu so zrekultivovaním a zatrávnením  povrchu.

Predpoklad začiatia prác je jeseň roka 2023. Po príprave realizačného projektu a podkladov, odstránia porast, ktorý skládku pokrýva a pripravia lokalitu na odťažbu. S tou by sa malo začať v časovom rozmedzí október – november 2023 a trvať by mala do júna až júla 2024. Zhotoviteľmi sanácie sú firmy HES-COMGEO a MM REVITAL.

Zdroj: Mesto Stará Turá, Rámcový projekt MŽP.

Titulka: Google Earth.