Medzi Brezovou pod Bradlom a Hradišťom pod Vrátnom sa nachádzajú dve významné prírodné pamiatky – Mníchova úboč a Kyseľová, vyznačujúce sa jedinečnou flórou skalnej stepi s výskytom vzácnych a chránených druhov rastlín . Práve na Kyseľovej zorganizovala v sobotu 20. novembra Správa CHKO Záhorie, ktorá toto územie zastrešuje, spolu s Občianskym združením Priatelia prírody jesennú brigádu. O nej pre Kopaničiarske noviny poskytla rozhovor podpredsedníčka združenia Priatelia prírody, doktorandka na Ústave pre životné prostredie na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a ošetrovateľka zvierat Adriana Hološková.

V rokoch 2013 – 2015 som robila vtedy ešte ako stredoškoláčka na Biologickú olympiádu intenzívne mapovanie orchideí v týchto chránených územiach, spolu s otcom sme tam objavili 5 druhov, ktoré tam dovtedy nikto nenašiel. Na základe týchto mapovaní sa navrhol menežment lokalít tak, aby bral do úvahy všetky druhy a ich nároky. Vyskytuje sa tu totiž aj viacero vzácnych lesných druhov. S prácami sme začali najskôr sami, neskôr sme ako OZ zorganizovali brigády a posledné roky prebrala iniciatívu Správa CHKO Záhorie.

Dobrovoľníci na brigáde vyrezávajúci náletové dreviny a kríky

Čím sú obe lokality  také výnimočné, že sa stali pred vyše 30 rokmi chránenými územiami?  

V oboch týchto chránených územiach sa vyskytuje spolu 17 druhov orchideí, čo je vzhľadom na rozlohu lokalít veľmi vysoké číslo. Rastú tu bežné druhy ako bradáčik vajcovitolistý alebo prilbovka biela, ale aj veľmi vzácne druhy ako hmyzovník včelovitý alebo vstavač počerný letný. Vzhľadom na množstvo druhov a veľkosti populácií ide o územie s celoslovenským významom. Okrem orchideí sa tu nachádza aj veľké množstvo iných suchomilných a teplomilných druhov rastlín a živočíchov, lokality majú aj nemalý geologický význam.

Brigády sa v sobotu zúčastnilo 10 ľudí, ktorí sa zamerali predovšetkým na obnovovanie zarastených lúk, teda odstraňovali náletové dreviny a pripravili plochu na budúci rok, kedy sa na konci vegetačnej sezóny opäť vykonajú práce, ktoré by mali pomôcť udržať vzácny ekosystém. Deje sa tak v období, kedy nemôže byť ohrozený vegetatívny proces rastlín. Jednou z príčin, prečo je nutný ľudský vstup do prírodného procesu je fakt, že bez istej formy vonkajšieho narušenia ekosystému a jeho ponechaniu bez zásahu by územie zarastalo kríkmi a tým by sa zmenšil, alebo postupne aj zanikol lesostepný charakter lokality, ktorý poskytuje vzácnym rastlinám priestor a vhodné podmienky.


Veľmi nás potešilo, že sme pod odstránenými drevinami našli listy hmyzovníkov, ktoré prežívali doteraz iba v sterilnom stave (netvorili kvety, a teda sa ani nerozmnožovali), vďaka zlepšeným svetelným a teplotným podmienkam by mohli už budúcu sezónu vykvitnúť. Ekosystém, ktorý sa tu snažíme chrániť, potrebuje na svoje zachovanie určitý typ disturbancie. V človekom nenarušených územiach by takýto typ zásahu predstavovala pastva veľkých bylinožravcov, oheň, povodne či zosuvy pôdy. V našich podmienkach sa vytvorili a boli udržiavané činnosťou človeka – pastvou a kosením. Od pastvy sa na týchto lokalitách už dávno upustilo, kosenie a zabraňovanie zarastaniu drevinami je teda hlavným ochranárskym opatrením potrebným na udržanie vyhovujúceho stavu týchto cenných lokalít.“

Čo hovorili na akciu samotní zúčastnení?

Akcia sa určite vydarila, všetci účastníci boli spokojní, naše brigády sú všeobecne známe skvelým jedlom – stalo sa z neho jedno z hlavných lákadiel. Zároveň dostali všetci účastníci pozvánku na špeciálne exkurzie na budúci rok v máji a júni, kde budú mať možnosť vidieť výsledky svojej práce a pokúsime nájsť všetky druhy orchideí, ktoré tu rastú.

Páčil sa vám tento článok? Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám rásť. Vašu podporu si nesmierne vážime. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️