Zariadenie opatrovateľskej služby Krajné sa nachádza v pokojnom prostredí myjavských kopaníc. Poskytujeme v ňom ubytovanie a komplexné opatrovateľské služby seniorom a plnoletým osobám, ktoré sa o seba nedokážu samostatne postarať.

Titulka: pexels.com