Myjava, 23. nov. 2023 | Práce na ceste druhej triedy č. 581, spájajúcej Myjavu s Novým Mestom nad Váhom sú takmer ukončené. Spoločnosť EUROVIA SK, ktorá pre Trenčiansky samosprávny kraj pracovala od apríla na rekonštrukcii takmer 4 km úseku cesty v intraviláne a extraviláne Myjavy, oznámila dokončenie svojej realizovanej etapy.

Pôvodný, 90-dňový termín rekonštrukcie sa nepodarilo pre nadmerné práce a náročnosť úseku s diaľničnými kontúrami naplniť. Investícia vo výške 5 miliónov eur však už slúži motoristom, životnosť cesty a cestovný komfort sa rapídne zlepšili.  

„V rámci stavebných prác sa odfrézovala pôvodná asfaltová vrstva krytu vozovky a tam, kde to bolo potrebné, sa vybúrala a obnovila aj jej konštrukcia. Následne sa položili nové asfaltové vrstvy a obnovil sa aj existujúci odvodňovací systém. Na niektorých miestachsa zrekonštruovali aj priekopy, odstránili sa nánosy či vegetácia. Existujúce priepusty na vozovke boli opravené tak, aby boli celkovo zlepšené ich hydrotechnické aj prevádzkové vlastnosti,a zároveň sa zvýšila ich dlhodobá životnosť. Vymenené boli tiež poškodené cestné obrubníky a prídlažby a v závere prác sa upravili aj nespevnené krajnice, boli osadené nové zvodidlá, smerové stĺpiky a dopravné značenie,” informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Opravou prešiel aj 55 metrov dlhý a takmer 22 metrov široký most ponad obchvatovú ‘‘prípojku‘‘ z Jablonskej ulice.  Na spodnej a vrchnej časti stavby prebehli povrchové úpravy s využitím reprofilačných hmôt, došlo k prefarbeniu nosníkov a povrchovým opravám opory, pilierov a ríms. V rámci dvoch etáp prišlo k postupnému odfrézovaniu starej vozovky, výmene izolácie a následnému položeniu nového povrchu. Podstatnou časťou celkových prác bola výmena podkladu vozovky, pri ktorej sa spotrebovalo 40-tisíc ton materiálov a následne bolo vymenených 20-tisíc ton asfaltu.

Z 24 kilometrov celkovej dĺžky cesty II/581 z Myjavy do Nového Mesta nad Váhom, zrekonštruovala Trenčianska župa prostredníctvom eurofondov a viacerých staviteľských firiem od roku 2019 v šiestich etapách asi 20 km. Posledné asfaltovacie práce momentálne prebiehajú v Starej Turej, dokončovacie úpravy od Lubiny v smere na Nové Mesto nad Váhom a na moste v Rudníku. Trenčiansky župan Jaroslav Baška  v lete avizoval, že by tieto posledné práce  mali byť hotové do konca novembra.

Zdroj info: TS EUROVIA SK.