V Slovenskom národnom múzeu – Múzeu SNR v Myjave si návštevníci od 16. novembra budú môcť prezrieť výstavu s názvom ‘‘…druhý život Štefánika‘‘. M. R. Štefánik zanechal v spoločnosti odkaz, na ktorý sa v rôznych dobách odlišne nazeralo a ktorý si prostredníctvom udalostí pripomíname. Štefánik žije ďalej vo forme pripomínania si jeho pamiatky, v podobe sôch, názvov ulíc, námestí a pamätníkov.

“Návštevník sa môže dozvedieť viac o histórii výstavby pamätníka s dôrazom na osobnosti, ktoré významnou mierou prispeli k výstavbe pamätníka. Okrem dobovej tlače, historických fotografii a pohľadníc pamätníka budú súčasťou výstavy aj trojrozmerné predmety, sadrový model pamätníka od architekta Č. Vořecha a predmety viažuce sa k činnosti TJ Sokol na Myjave“ uviedla Lenka Mlčúchová, autorka výstavy.

Po smrti M. R. Štefánika bolo v Československu postavených viacero pamätníkov a sôch venovaných Štefánikovi. Myjava bola jedným z miest, kde už pár dní po tragickej leteckej nehode generála členovia miestnej Telovýchovnej jednoty Sokol začali zháňať financie na postavenie pamätníka. Ten bol slávnostne odhalený 10. júla 1921 a tak sa stal v poradí tretím pamätníkom venovaným Štefánikovi v republike.

“Jedinečnosť myjavského pamätníka spočíva v jeho architektonickom stvárnení v kubistickom slohu, veľkou vzácnosťou je, že pamätník je obojstranný. Jeho jedinečnosť tiež spočíva v tom, že prežil všetky režimy na mieste, kde bol postavený. Preto patrí vďaka všetkým, ktorí sa celé tie roky o pamätník starali, udržovali ho, niekoľkokrát opravovali, a nikdy nedopustili, aby bol pamätník odstránený.“  

Je Štefánik v našom regióne docenený?
“Myslím, si že v obyvateľoch nášho kraja žije veľmi silná tradícia spomienky na Štefánika. O tom, že si ako spoločnosť vážime jeho prácu a odkaz svedčí aj fakt, že sa staráme o pamiatky venované jeho osobnosti. Školské skupiny a rodiny s deťmi majú stále záujem navštevovať Múzeum M. R. Štefánika na Košariskách i Mohylu na Bradle, a to je dobrý signál, že spoločnosť chápe potrebu osobnostných vzorov. Vždy by mohlo byť všetko aj lepšie a je čo zlepšovať, ja si však prajem aby to nebolo horšie
“ – dodala Lenka Mlčúchová.

Výstava bude otvorená bez vernisáže a potrvá do 21. februára 2022. Pripomíname, že vstup do múzea bude možný podľa aktuálnych platných opatrení.