Kopanice, 30. dec. 2023 | Novoročné ohňostroje bývajú u samospráv čoraz zriedkavejšie. Najčastejšími  dôvodmi sú škodlivý plyv pre ľudí a zvieratá, dopad na životné prostredie a v neposlednom rade  šetrenie obecného rozpočtu.

Od roka 2024 sa k doterajším nariadeniam pri používaní pyrotechniky pridá zákaz výrobkov, ktorých hlavným efektom je hluk. Ide o petardy, výmetnice, míny či rímske sviece. Zákon sa tohtoročných osláv ešte nedotkne, obmedzenie predaja a limilitovaný povolený čas používania pyrotechniky od 18. hodiny 31. decembra do 2. hodiny 1. januára, bude platiť od budúceho roka. Pyrotechnika sa rovnako nebude môcť používať na vzdialenosť menšiu ako 250 metrov od nemocníc, domovov sociálnych služieb a podobných sociálnych zariadení, útulkov, staníc, kliník a centier pre zvieratá, ZOO či zariadení na záchranu živočíchov.

K samosprávam, ktoré nebudú organizovať ohňostroj sa pridalo aj mesto Brezová pod Bradlom. Organizovanie takéhoto druhu zábavy neplánujú ani na Myjave či v Starej Turej.

,,Chceme byť ohľaduplní voči starším obyvateľom, deťom, chorým ľuďom, domácim i voľne žijúcim zvieratám, ktoré práve na prelome rokov veľmi trpia hlukom zo zábavnej pyrotechniky. Zároveň chceme všetkých našich občanov požiadať o rešpektovanie obmedzení používania pyrotechniky v našom meste. Ďakujeme, že sa budete správať zodpovedne a veríme, že si príchod Nového roka a vznik Slovenskej republiky spoločne užijeme,’’ odkazuje brezovská radnica obyvateľom.

So starým rokom sa silvestrovským hudobným programom rozlúčia napríklad v Bukovci a v Bošáci. Tradičnú vatru priateľstva zapália na Veľkej Javorine, ale počas Silvestra sa zabavíte aj na Čachtickom hrade. Na silvestrovskú ponuku jedál a nápojov pozývajú do Areálu Roh v Lubine, silvestrovskú turistiku na Dobrú Vodu organizujú Turisti Brezofských Karpát, Novoročnú zase turisti z Prašníka. Veríme že si svoj najlepší program nájdete a prajeme vám, aby ste oslavy prežili v zdraví a dobrej nálade, nech ste kdekoľvek a s kýmkoľvek.

Foto: Ilustračné, Kopaničiarske noviny.