Polícia SR v Trenčianskom kraji dňa 24. novembra vykonala dopravno-preventívnu akciu, ktorá sa zameriavala najmä na kontrolu dodržiavania rýchlostí, zákazu užívania alkoholických nápojov a iných návykových látok, ďalej sa policajti zamerali na kontrolu zákazu telefonovania počas jazdy, kontrolu používania bezpečnostných pásov a dodržiavania povinností vodičov voči chodcom.

Informácie nám poskytla hovorkyňa KR PZ v Trenčíne, Katarína Kuzmová. OR PZ v Novom Meste nad Váhom zistilo počas akcie v našom regióne u vodičov motorových vozidiel celkovo 15 priestupkov.  Z toho v 13 prípadoch boli riešené pokutou –  8 bolo za rýchlosť, 2 za bezpečnostné pásy, 1 za technický stav vozidla, 1 za používanie mobilného telefónu počas vedenia motorového vozidla a 1  za ostatné porušenie predpisu o cestnej premávke. 2 priestupky boli vybavené napomenutím. Bolo vykonaných 23 dychových skúšok, všetky s negatívnym výsledkom.
V 6 prípadoch boli kontrolované osoby a v 6 prípadoch sa vykonala kontrola motorového vozidla.

KONTROLY DODRŽIAVANIA ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Jednou zo súčasných hlavných činností polície na celom území Slovenska je zvýšená kontrola dodržiavania opatrení po vyhlásení núdzového stavu a lockdownu.

V teréne bude maximálny počet všetkých zložiek polície, tak policajti v uniforme, ako aj v civilnom oblečení. Zvýšené a intenzívne kontroly budú zamerané na dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení a vydaných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR, najmä povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri a v exteriéri, dodržiavanie karanténnych opatrení, obmedzené fungovanie prevádzok, ako aj zákaz vychádzania“ – zverejnila Polícia SR na Facebooku.

Policajti sa budú zameriavať hlavne na miesta so zvýšenou frekvenciou ľudí, keďže platí zákaz zhromažďovania nad 6 osôb. Kontrolovať budú vstupy do nákupných stredísk, reštaurácií ale aj hlavné cestné ťahy, respektíve účel jazdy vodičov.

“Zákaz vychádzania platí od 25. novembra najneskôr do 9. decembra v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Definované sú výnimky. V čase od 20:00 do 1:00 je režim prísnejší.‘‚ Výnimka platí napríklad pre cestu do práce a v prípade kontroly je potrebné sa preukázať potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. “OTP režim bude platiť na pracoviskách od pondelka 29. novembra.‘

Zdroj titulnej fotografie: FB Polícia Slovenskej republiky