Vodiči na kopaniciach pozor! Teda, nie že by ste nemali byť v pozore na cestách neustále, ale policajti v auguste rozbehli na cestách rozsiahlu dopravno-bezpečnostnú akciu s cieľom zlepšenia situácie na cestách.

Zvýšené kontroly budú najmä na miestach s častejšími prípadmi nehôd a budú zamerané predovšetkým na zisťovanie požitia alkoholu u vodičov motorových aj nemotorových vozidiel, ale polícia si posvieti aj na chodcov a kolobežkárov. Kontrolovať sa bude aj zákaz telefonovať či inak obsluhovať podobné zariadenia počas jazdy.

Zvýšené kontroly môžeme na cestách očakávať počas celého augusta v pracovných dňoch o 5. rannej hodiny do 8. hod., v sobotu od 8.00 hod. do 11.00 hod a v piatok a v sobotu od 22. hodiny večer do rannej 6.  hodiny. Polícia bude o výsledkoch priebežne verejnosť informovať.

Zdroj: Polícia SR – Trenčiansky kraj

Polícia zároveň pripomína, že od 1. augusta sa sprísňujú tresty za nezodpovedné správanie vodičov vyplývajúce z novely zákona o cestnej premávke. Najzásadnejšou zmenou je sprísnenie trestov za prekročenie povolenej rýchlosti a telefonovanie počas šoférovania. V prípade, že vodič tretíkrát  a viackrát prekročí rýchlosť počas jedného roka  v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac, bude možné mu úplne zakázať činnosť. Samotná výška pokuty sa však nemení, v blokovom konaní je najprísnejšia od 250 do 800 eur a pri riadnom konaní od 500 do 1 000 eur.

Telefonovanie a nevenovanie pozornosti jazde kvôli vyťukávaniu na telefóne je jedným z hlavných dôvodov nehodovosti na cestách. V tomto prípade boli zvýšené najvyššie možné blokové pokuty zo 100 na 150 eur a v riadnom správnom konaní z 200 na 300 eur. Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov. Polícia však pripomína, že telefonovanie cez systém voľných rúk je v aute v poriadku.

„Týmito krokmi sledujeme väčšiu bezpečnosť na cestách. Cieľom je, aby sa vodiči sústredili na šoférovanie motorového vozidla a doplnkovými činnosťami nestrácali pozornosť nad vedením vozidla a neohrozovali tak ďalších ľudí na ceste ako aj seba. Cieľom je ochrana zdravia a životov,“ zdôrazňuje minister vnútra SR Roman Mikulec.

Zdroj informácií: FB Polícia SR – Trenčiansky kraj

Zdroj titulnej fotografie: FB Min. vnútra Slovenskej republiky

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY