Trenčiansky kraj, 17. máj 2024 |Trenčiansky samosprávny kraj spustil 15. mája verejné hlasovanie za projekty prihlásené do participatívno-komunitného rozpočtu TSK. Verejnosť môže bezplatnými SMS hlasmi podporiť v Myjavskom okrese 9 projektov, vďaka čomu môžu získať na športové, kultúrne a voľnočasové aktivity tisíce eur. Župa vyčlenila v roku 2024 na realizáciu víťazných  projektov 200 tisíc eur.

Podporiť môžete vami vybraný jeden projekt, ktorý si vyberiete na webstránke TSK. Následne vyplníte požadované údaje, telefónne číslo a kliknete na tlačidlo Poslať overovací kód. Overovací kód, ktorý vám bude doručený vo forme SMS, vpíšete do tabuľky a odošlete. Víťazné projekty budú tie,
ktoré pri verejnom hlasovaní získajú minimálne 150 hlasov. Hlasovanie potrvá do 30. mája 2024.

Predkladateľ: Telovýchovná jednota Spartak Myjava, Lokalita: Mesto Myjava, Požadovaná suma: 2 200,00 €

Nákup športovo- turistických kolobežiek a pomôcok pre Kolobežkársky oddiel TJ Spartak Myjava. Zámer je na propagáciiatohto športu, výučba kolobežkovania na školách a pre staršie ročníky spoznanie kolobežky nielen ako nástroj na športové využitie, ale aj ako rehabilitačnú pomôcku.

Predkladateľ: Marta Gotthardová – NAJ. Lokalita: Futbalový štadión TJ Spartak Myjava. Požadovaná suma: 2 200,00 €

Krúžok malých hasičov pôsobí pri DHZ Myjava a jeho základňu tvorí 20 detí, ktoré trénujú 3x týždenne. Minulý rok úspešne zrealizovali 1. ročník Myjafských 60-tok – Memoriálu Karola Gottharda. Prvá súťaž tohto druhu v Myjave sa stretla s pozitívnym ohlasom. Z tohto dôvodu by radi zrealizovali ďalší ročník súťaže, ktorý by rozšírili o ďalšiu hasičskú disciplínu a tou je štafeta 4x60m, ktorá by mala byť zaradená taktiež do Slovenského ligového kola v týchto štafetách.

Predkladateľ: OZ Priatelia Základnej školy Kostolné. Lokalita: Kostolné 263, 916 13 Kostolné Požadovaná suma: 2 200,00 €

Cieľom je verejné spoločenské podujatie venované deťom a ich rodičom. Akcia je rozdelená na niekoľko častí: Teoretická časť – beseda o detskom temperamente a zručnostiach s lektorkou. Praktická časť – rozvoj kritického myslenia, EQ a softskills cez hry a aktivity s lektorkou. Kreatívno-poznávacia časť – uvedenie do činnosti miestnosť Brlôžtek, kde budú môcť deti aktívne tráviť svoj čas. Cieľová skupina rodičia a deti od 3- 10 rokov.

Predkladateľ: Folklórne Kopanice. Lokalita: Košariská. Požadovaná suma: 2 200,00 €

Regionálne popdujatie, ktorého zámerom je prezentovanie rôznorodosti tradičného ľudového odevu Myjavskej oblasti, oboznamovanie a vzdelávanie sa s tradičnými postupmi a technikami viažucimi sa k jeho výrobe a údržbe a vytváranie prostredia pre medzigeneračnú spoluprácu pri udržiavaní relevantnosti tradičného ľudového odevu v súčasnosti. Inovatívnosť projektu tkvie okrem iného i v tom, že realizačný tím tvorí asi 70 dobrovoľníkov prevažne z radov miestnej mládeže, ktorí sa tak aktívne zapájajú do plnenia zámerov projektu.

Predkladateľ: Odkaz Štefánik o.z. Lokalita: Brezová pod Bradlom, Požadovaná suma: 2 190,00 €

Húževnatosť, vytrvalosť, odvaha a odhodlanie sú princípy práce Milana Rastislava Štefánika, ktoré sú inšpiráciou aj v dnešnej dobe. Vďaka audio-vizuálnym prezentáciám – projektoru vhodnému aj do exteriéru – si žiaci základných a stredných škôl, ako aj verejnosť uvedomí a zrozumiteľne pochopí veľký príbeh malého Slováka. Prínosom prezentácií na tému Bádateľská výprava za Milanom Štefánikom je nielen prehĺbenie vedomostí o najväčšom Slovákovi, ale aj schopnosť žiť podľa podobných princípov aj dnes.

Predkladateľ: Telovýchovná jednota Spartak Myjava Lokalita: Myjava Požadovaná suma: 2 200,00 €

Zdôraznenie dôležitosti a potreby regenerácie a rehabilitácie u športujúcich detí a mládeže. Vytvorením regeneračno- rehabilitačnej linky sa vytvorí prostredie pre obyvateľov mesta Myjavy, kde budú môcť po športovom výkone zregenerovať svoje telo. Prístroje a zariadenia, ktoré by chceli v rámci realizácie zakúpiť považujú za inovatívne a veľmi efektívne v oblasti súčasnej modernej rehabilitácie a po tréningovej regenerácie.

Predkladateľ: Spoločnosť M. R. Štefánika Lokalita: Košariska – Brezová p.B. – Myjava Požadovaná suma: 2 200,00 €

Cieľom projektu je v spolupráci s inými spoločenskými organizáciami, štátnou a verejnou správou a organizáciami, ktoré vyvíjajú kultúrne ale aj športové aktivity podporovať záujem verejnosti, predovšetkým z radov mládeže, o bližšie poznanie života a diela M. R. Štefánika. Projekt Štefánikove dni bude prebiehať počas 3 dní, z ktorých 1 a 3 deň bude venovaný hlavne kultúre a 2. deň hlavne športovým aktivitám. Hlavné aktivity budú doplnené sprievodným programom pre rodiny s deťmi, občerstvením pre účastníkov všetkých podujatí. Štefánikove dni sa budú konať na viacerých miestach súbežne: v Košariskách, kde sa M. R. Štefánik narodil, v novootvorenom vzdelávacom centre Albertínka, v Brezovej pod Bradlom (námestie a Mohyla) a na Myjave. Deti, mládež, rodičia detí aj starí rodičia, široká verejnosť, aj odborná verejnosť, uniformované zložky. Poukázať na to, že aj v tak malej krajine akou je Slovensko máme veľa výnimočných ľudí, ktorí sú uznávaní vo svete.

Predkladateľ: Mesto Myjava Lokalita: Kultúrny dom Samka Dudíka Požadovaná suma: 1 980,00 €

Súťažná výstava plastikových a papierových modelov nazvaná O myjavský erb sa prvýkrát uskutočnila v roku 2017. Za jej vznikom stáli miestni modelári z kopaničiarskeho kraja, ktorí sa rozhodli predstaviť krásu a príťažlivosť modelárskeho umenia širšej verejnosti a nadviazať na niekdajšie modelárske tradície v regióne. V roku 2023 sa konal jej 5. ročník a celkovo bolo na nej 121 vystavujúcich súťažiacich z celého Slovenska a Česka. Ponuku výstavy O myjavský erb dopĺňajú workshopy, predaj modelov a modelárskeho sortimentu. V roku 2024 chceme v tradícii pokračovať a usporiadať 6. ročník tejto súťažnej výstavy. Záujem o podujatie každý rok narastá, či už v počte vystavených modelov alebo počte návštevníkov, kde sú zastúpené všetky vekové kategórie.

Predkladateľ: Mesto Myjava Lokalita: Myjava Požadovaná suma: 2 200,00 €

Otvorené podujatie pre širokú verejnosť bez vstupného, ktoré symbolicky ukončuje letnú sezónu. Ráta sa s účasťou deviatich, maximálne desiatich pivovarov. Stálicami sú domáce, respektíve regionálne remeselné pivovary z Myjavy, Starej Turej, či Senice. Podujatie Sviatok piva dáva možnosť lokálnym remeselným pivovarom, nie veľkým korporátnym značkám, takisto kvalitným regionálnym prevádzkovateľom street-foodu pochváliť sa svojou produkciou a ponúka návštevníkom hudobnú produkciu, ktorá sa na iných podujatiach v Myjave neobjavuje.

Zdroj: TSK