Združenie Kopaničiarsky región – Miestna akčná skupina (MAS) informuje o vyhlásenej výzve v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prostredníctvom ktorej môžu malé podniky do 50 zamestnancov získať na podporu podnikania a inovácií až 55 tisíc eur.

Oprávnenou aktivitou pri získaní dotácie je nákup technológií, prevádzkových či špeciálnych strojov, prístrojov a výrobných zariadení, ale aj nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie alebo s poskytovaním nových služieb, teda aj gastroslužieb, napríklad na vybavenie kuchyne. Hlavnou podmienkou žiadosti je vytvorenie aspoň  jedného pracovného miesta a to v prípade, ak výška požadovanej dotácie presahuje 25 tisíc eur. Záujemcovia sa môžu o dotáciu uchádzať k 11. dňu tretieho mesiaca.

,,Najbližšie uzatváracie kolo je 11. marca, ďalšie 11. júna a tak ďalej. Výzva bude vyhlásená až do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, čo v tomto prípade predstavuje 337 470 EUR.‘‘ – uvádza sa vo vyhlásení výzvy MAS KR.

Ako informuje odborná administratívna asistentka MAS Kopaničiarsky región Miriama Michalcová, doposiaľ prijalo združenie päť podnikateľských projektov v celkovej výške dotácií takmer 190 tisíc eur.

,,Žiadateľom bola napríklad reštaurácia na nákup technológie, ďalší subjekt si požiadal o nákup špeciálneho automobilu na prevoz elektrobicyklov, alebo penzión na rekonštrukciu miestnosti.   Projekty sú podporované systémom refundácie, to znamená, že každý subjekt si zafinancuje projekt sám a v prípade schválenia žiadosti im budú preplatené náklady do výšky 55%. Oprávnené výdavky sú 100 tisíc eur, takže ak napríklad firma vysúťaží prístroj za 100 tisíc alebo viac, môže pri splnení podmienok dostať maximálne 55 tisíc. Dôležitým faktorom je práve nutnosť vytvorenia aspoň jedného pracovného miesta. Ak podnik dokáže vytvoriť viacero miest, je to pozitívum ktoré sa zohľadňuje.‘‘ – dodáva M. Michalcová, pričom predmetná aktivita či podnikateľská činnosť podnikateľa, respektíve žiadateľa musí byť realizovaná v kopaničiarskom regióne, teda v 26 členských obciach a mestách, ktoré zastrešuje Kopaničiarsky región – MAS. Žiadateľom môže byť i novozaložený podnik.

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Bez pomoci verejnosti tento projekt neprežije. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️