V sobotu 21. mája sa v Hrašnom konal nultý ročník podujatia Deň dobrého jedla organizovaný miestnou gastro prevádzkou s podporou obce. Nová akcia na ktorej vystúpili Myjavskí heligonkári či folklórni hudobníci z Brezovej zožala úspech.

,,Mysleli sme si, že ľudia by uvítali v obci niečo nové po koronovom období, aby sa mohli spoločne stretnúť a porozprávať pri dobrom jedle. To bola idea podujatia, ktoré sme usporiadali‘‘, približuje prevádzkovateľ miestnej reštaurácie Patrik Kubica.

,,Vynaložili sme nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie celého programu, aby si deň užili dospelí aj deti. Okrem toho poriadame v Hrašnom v priebehu celého roka rôzne akcie, víkendové ponuky, posedenia.‘‘

Na druhý deň sa však na Facebooku obce Hrašné objavil tento príspevok:

„Aj takto vyzeral Deň dobrého jedla v obcí Hrašné v sobotu 21.5.2022, keď si niekto svoje nespotrebované potraviny odložil v Hrašnom v časti Hrabovec do les V prípade akýkoľvek informácií k uvedenej osobe, prosím tieto oznámte na ObÚ v Hrašnom resp. na polícii, aby sme mohli poskytnúť za zásoby náležitú odmenu.‘‘

Príspevok si niektorí obyvatelia nesprávne vyložili a vyhodené potraviny začali spájať práve so sobotňajšou akciou a reštauráciou.

,,Spoločnosť Gastro P.K. sa ohradzuje voči spojeniu podujatia Deň dobrého jedla s nálezom potravinového odpadu v katastri obce Hrašné pri miestnom cintoríne. Pre vyjadrenie pána starostu obce na sociálnej sieti na margo vyhodených potravín mohlo mylne dôjsť k spojeniu našej akcie s týmto nálezom a tým k poškodeniu nášho dobrého mena. Z fotografií vyplýva, že nájdený odpad tam bol pohodený už dlhšie obdobie. Všetok sortiment, ktorý sme ma podujatí ponúkali sme zúžitkovali a nevznikol nijaký odpad. S miestnou samosprávou udržiavame dobré vzťahy a spolupracujeme pri organizovaní podujatí, za čo sme obci vďační.‘‘

K nepríjemnosti sa vyjadril aj starosta obce Pavel Hučko, pretože obec má s prevádzkou dobré vzťahy a navzájom sa podporujú pri spoločensko-prospešných akciách.

,,Keď sme mali predchádzajúce brigády za čisté Hrašné, sa do akcie aktívne zapojili a dokonca sponzorský všetkým brigádnikom pripravili občerstvenie jedlo. Aj preto ma dojala neobjektívna reakcia mnohých, ktorý si ani poriadne neprečítali čo som napísal a čo bolo reálne na fotkách.‘‘

Obec nemá s podobnými počinmi vo svojom katastri prvé skúsenosti. Minulý rok si to na Hrašnom medzi hroby niekto namieril s autom, inokedy zas pri cintoríne našli vyhodenú chladničku plnú mäsa. Ľudia nechávajú odpad na zastávkach a v lese. Ťažko povedať, čo sa človeku, čo dokáže vysypať akýkoľvek druh odpadu do prírody či na verejné priestranstvá v tej chvíli odohráva v hlave. Odraz ľahostajnosti a nedbalosti, ale mohol by zavážiť  fakt, že sa v blízkosti obce nachádza skládka a tak si možno niektorí občania myslia, že to obec ‘‘nejako vyrieši‘‘ a postará sa.

,,Obec v zmysle zákona skládku odstránila a po osobe ktorá ju spravila naďalej pátrame, nemá však žiadnu súvislosť s predajcami čo boli na akcií Deň dobrého jedla v obci Hrašné, toto bol domový odpad. Mnoho ľudí začalo neslušné obťažovať predajcov ktorých sme mali na našej akcii, čo ma mrzí a hnevá. Skládku sme zlikvidovali a verím že karma si vinníkov nájde.‘‘, dodáva starosta.

Celý problém teda vznikol nechceným nedorozumením. Vyhodený odpad len tak hocikde však nedorozumením nie je a opakovanie takýchto počinov svedčí bohužiaľ aj o našej (ne)kultúrnosti.

Titulná foto: FB Obec Hrašné