Myjava, 26. jún 2023 | Riaditelia nemocníc v Partizánskom a Myjave, spolu s trenčianskym županom Jaroslavom Baškom, odovzdali na Ministerstve zdravotníctva SR petičné hárky akcie za preradenie nemocníc do II. kategórie.

Petíciu za zachovanie dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivostlivosti, ktorá bola spustená vo februári, podpísalo takmer 35 tísíc ľudí, z toho 30 tisíc prostredníctvom petičných hárkov. Cieľom nemocníc je zachovať súčasný rozsah poskytovaných služieb, čo tlmočila vedeniu ministerstva riaditeľka NsP Myjava, Elena Štefíková, i riaditeľ Nemocnice na okraji mesta v Partizánskom, Gabriel Krbúšik.

„Pre nás je hlavným argumentom geografická dostupnosť, ktorá bola jednou z podmienok pre tvorbu novej siete nemocníc. V prípade myjavskej nemocnice sa bavíme o kopaniciach, ťažko dostupnom teréne, kde len časť obyvateľstva disponuje automobilom,“ povedala riaditeľka myjavskej nemocnice s tým, že už v súčasnosti majú obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja problém s dostupnosťou akútnej zdravotnej starostlivosti, predovšetkým v tých regiónoch, kde boli zrušené menšie nemocnice.

Zásahy do statusov nemocníc, sa podľa kompetentných odzrkadlia zlým demografikcým vývojom a zväčšia kapacitný tlak na tie nemocnice, ktoré budú vo vyššej úrovni.  Problém môže podľa G. Krbúšika spočívať aj v tom, že u lekárov sa zníži záujem pracovať v nemocnici I. úrovne, čo môže ohroziť stavy zdravotníkov do budúcna. Zástupcovia ministerstva si argumenty vypočuli a žiadosťami sa budú zaoberať, pričom ich budú vyhodnocovať na základe aktuálnych parametrov.

Zdroj informácií a titulka: Trenčiansky samosprávny kraj – tsk.sk.