Myjava, 4. apr. 2023 | Mnohých obyvateľov kopaníc znepokojili najnovšie medializované informácie, podľa ktorých hrozí piatim slovenským pôrodniciam od budúceho roka zrušenie pre malú početnosť (menej ako 400 ročne) pôrodov. Medzi nimi má figurovať i Nemocnica s poliklinikou v Myjave.

Podľa samosprávy a župy môže rušenie nemocničných oddelení na základe novej optimalizácie a kategorizácie nemocníc ministerstvom zdravotníctva, prispieť k ešte vážnejším demografickým problémom v regióne a dostupnosť zdravotnej starostlivosti zhoršiť. Obávajú sa, že ohlodávanie nemocnicami poskytovaných služieb môže postupne viesť k ich zániku. Jedným z krokov TSK bolo spustenie petičnej akcie, ktorej cieľom je preradenie nemocnice v Myjave, ale i Partizánskom do druhej úrovne v rámci kategorizácie. Tá sa teraz blíži k svojmu záveru.

,,Podpísať petíciu bude možné ešte do pondelka 10. apríla, v utorok 11. apríla sa všetky hárky zhromaždia v myjavskej nemocnici a poputujú do Trenčína. Preto ešte raz pozývame tých z vás, ktorí doteraz svoj podpis na petíciu nepridali a záleží im na osude nemocnice i dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regióne, aby tak čím skôr urobili,‘‘ informoval Marek Hrin, hovorca mesta Myjava.

,,Nemocnici nebolo do dnešného dňa doručené žiadne rozhodnutie, ani iný oficiálny dokument z MZ SR ohľadom údajného rušenia pôrodníc, ani rozhodnutie o schválení, respektíve neschválení nami požadovaných doplnkových programov, medzi ktoré patrí aj pôrodnícky program‘‘, uviedla Elena Štefíková, poverená riadením NsP v Myjave.

Ministerstvo avizovalo, že nemocnice dostanú rozhodnutie vo štvrtok 6. apríla. Následne bude môcť nemocnica toto rozhodnutie pripomienkovať a podniknúť ďalšie kroky.

Titulka: Trenčiansky samosprávy kraj.