Kopanice, 30. sept. 2023 | Dnes ráno o 7. hodine boli otvorené volebné miestnosti pri príležitosti predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Využiť svoje občianske demokratické právo máte do 22. hodiny.

Do volebnej miestnosti si so sebou nezabudnite priniesť občiansky preukaz. V prípade, že ho nemáte, môžete sa preukázať aj potvrdením pracoviska Policajného zboru o občianskom preukaze alebo žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu. Ak volíte mimo bydliska, treba predložiť aj hlasovací preukaz. Komisia vám odovzdá hlasovacie lístky všetkých 25 kandidujúcich politických subjektov a obálku. V hlasovacej plente si vyberiete jeden subjekt, ktorému ste sa rozhodli dať svoj hlas. Môžete rovnako vybrať štyroch kandidátov na listine vybraného subjektu, ktorým dáte svoje preferenčné hlasy.  Tie sa udeľujú krúžkovaním. Môžete však zakrúžkovať aj menej ako štyri. V prípade, že zakrúžkujete viac, napríklad 5 mien na zozname, preferenčné hlasy sa stanú neplatnými, ale hlas vybranej politickej stane bude stále platný. Lístok zalepíte do obálky a hodíte do urny. Ostatné lístky odovzdáte do nádoby pre nepoužité lístky.

V našom kraji voľby prebiehajú pokojne. Zmeny oproti ostatným voľbám, kde boli ľudia zvyknutí chodiť do zaužívaných miestností, majú v Starej Turej a v Myjave. Namiesto budovy starého staroturianskeho mestského úradu je volebná miestnosť okrsku číslo jedna presunutá do jedálne základnej školy na Komenského ulici. Mesto Myjava upozornilo, že volebná miestnosť okrsku číslo jedna sa nachádza v budove MŠ na Bradáčovej ulici a vchod je rovnako od garáží na Bradáčovej ulici.

Ak by vás zaujímalo, ktoré mená konkrétne z nášho regiónu sa uchádzajú o miesto v parlamente na kandidátkach jednotlivých strán, zoznam nájdete TU.

Prajeme vám pekný víkend a veríme, že svoje právo odvoliť využijete. Veľa z vás sa rozhoduje medzi zlom a menším zlom, alebo volí nie za niekoho, ale proti niekomu. V každom prípade by mal zvíťaziť vás kritický názor a zdravý rozum. Keď bude po všetkom, prinesieme vám výsledky, ako hlasovali občania v myjavskom či novomestskom okrese.

Titulka: Mesto Stará Turá.