Stará Turá, 14. okt. 2023 | Roky v náročných podmienkach sa podpísali na jeho vzhľade. Partizánsky bunker vo Vetešovom jarku najnovšie opravili, v budúcnosti by mal získať i nový interiér.

Bunker vo Vetešovom jarku je menej známa, ale veľmi zaujímavá historicko-turistická atrakcia v hlbokom objatí bielokarpatských hôr pod vrchom Durda. Objekt bol postavený v 60. rokoch ako spomienka na pôvodný bunker, v ktorom sa liečili zranení partizáni z oddielu Hurban v zime roku 1945 po ťažkom a krvavom Cetunskom boji.

V 90. rokoch sa začala na správe bunkra podieľať Detská organizácia Fénix Stará Turá, ktorá dodnes upravuje a udržiava túto rekonštrukciu historickej vojnovej stavby pri živote. Prostredníctvom aktivít pre deti a organizovaním pochodov, ktoré sa stali už tradičnými, sa snaží pritiahnuť kroky verejnosti i na toto odľahlejšie miesto Bielych Karpát.

Vďaka pomoci detí a koordinátorov z Fénixu, podpore Technický služieb mesta Stará Turá a spoločnosti Lesotur, bunker najnovšie prešiel zásadnejšou obnovou. Na konštrukcii prebehli murárske práce, kovové časti dostali nový náter a vymenené bolo drevené obloženie na priečelí.

,,Chcem poďakovať najmä pánovi Ištoňovi a jeho aktívnym členom v združení Fénix, ale aj zástupcom spoločností Lesotur, Technické služby a mnohým ďalším, za ich príspevok k rekonštrukcii tejto významnej pamiatky. Ostáva nám ešte dokončiť rekonštrukciu vnútorných priestorov, ktorú by sme chceli zrealizovať budúci rok,’’ napísal primátor mesta Stará Turá, Leopold Barszcz.

Opravené boli aj lavičky, ktoré sa zaplnili turistami práve 14. októbra počas akcie Poď von!, teda už 27. ročníka stretnutia turistov, ktoré sa organizuje pri príležitosti spomienky na výročie úmrtia veliteľa partizánskych skupín, Iľju Daniloviča Dibrovu.

Info: www.staratura.do-fenix.sk.

Titulka: FB Leopold Barszcz.