Štefan Fajnor #OSOBNOSTI

Štefan Fajnor sa narodil 16. februára 1844 na Brezovej do rodiny brezovského mäsiara a neskôr richtára Jána Fajnora. Matka Judita,…