Stará Turá, 29. sept. 2023 | Od 1. októbra 2023 začne platiť novela zákona o cestnej premávke, ktorá prinesie zákaz parkovania na chodníkoch. Pre samosprávy  to predstavuje ďalší problém s parkovacou politikou.

Vo viacerých mestách je už teraz parkovacích miest nedostatok. O tom, ako sa táto zmena dotkne vodičov v meste Stará Turá, odpovedal primátor Leopold Barszcz;

,,Uvedomujeme si, že kapacita nie je dostačujúca. Snažili sme sa urobiť kroky, ktoré by vyhoveli zákonu, ale tak ako aj v iných mestách to bude pomerne problémové. Sídliská neboli v minulosti budované tak, aby počítali s tak veľkým nárastom automobilov. Za posledných päť rokov sme však zväčšili objem parkovacej kapacity o viac ako 200 parkovacích miest. Pribúdanie parkovacích miest ale i tak nestíha dynamike nárastu počtu áut ako takých.‘‘

Podľa dopravných predpisov musí byť dodržaná šírka chodníka minimálne 1,5 metra a prejazdnosť cestnej komunikácie minimálne 3 metre pre každý smer jazdy. Niektoré mestá sa s riešením vysporiadajú nakreslením nových čiar a osadením značiek.

,,V prvej fáze chceme osadiť značky v tých miestach, kde to pôjde. Najkritickejšími miestami sú podľa nás Úradníčkova ulica, teda dole pri Chirane a parkovisko pri CVČ vo vnútrobloku. Pomôcť by mohlo aj nakreslenie parkovacích miest na Dibrovovej ulici. Tam síce autá parkujú, ale nie sú vyznačené parkovacie boxy. Rovnako by sme to isté chceli urobiť aj na Hurbanovej ulici. Tam momentálne riešime aj parkovisko pred Matrasom, kde vznikne asi osem či desať miest. Chceme však aj smerom dole k poliklinike na strane Martasu namiesto terajšieho rozbitého chodníka vybudovať pozdĺžne parkovanie, pričom chodník bude tam bude, len o kúsok posunutý.“

V zákone sa píše, že iní účastníci cestnej premávky ako chodci, nesmú chodník používať. Po novom teda bude môcť mestská polícia udeliť vodičovi, ktorý to ‘‘zapichne“ kolesami na chodník tam kde nebude značka,  blokovú pokutu do výšky 50 eur.  

,,Polícia je oboznámená s tým, že v prvej fáze do januára, bude rozdávať letáky vodičom, ktorí parkujú na nevhodnom mieste. Neznamená to teda, že by hneď od októbra rozdávala pokuty. Uvedomujeme si, že tí vodiči jednoducho niekde parkovať musia a priestor sa len tak nedá nafúknuť. Preto volíme cestu prevencie a upozorňovaním  lístkami, aby si vodič auto preparkoval, prípadne hľadal iné miesto.‘‘

Vodič chce mať auto prirodzene zo zvyku čo najbližšie k svojmu bydlisku, no na niektorých miestach je parkovací priestor s ohľadom na hustotu zaľudnenia a kapacity priestranstva menší, ako potrebný stav. Staroturianska samospráva vidí isté riešenie v tom, aby vodiči lepšie vnímali zaťaženosť niektorých lokalít.

,,U nás vodiči parkujú na chodníkoch a pri vchodoch  občas aj vtedy, kedy by nemuseli. Napríklad na Štefánikovej ulici za bývalým internátom je 70 parkovacích miest, z toho možno 35-40 je vždy voľných. Nevidím problém, pokiaľ by niekto z okolia preparkoval v prípade nedostatku miesta tam za cenu, že prejde k svojmu domovu niekoľko krokov navyše. Samozrejme hovorím o prípadoch, pokiaľ to nie je ťažký invalid alebo niekto, kto má problémy s mobilitou.  Rovnako je to napríklad s parkoviskom pri kaviarni CoolTura, ktoré je častokrát prázdne a autá stoja na ceste v blízkosti kostola . Vo väčších mestách, ako v Bratislave, veľakrát berieme samozrejmosť prejsť stovky metrov niekam z parkoviska, ale v prípade Starej Turej je aj  pár desiatok metrov niekedy problémom. Preto by malo byť našou úlohou a apelom na vodičov, aby využívali dostupné parkoviská.  Ďalej máme priamo  v Starej Turej mimo miestnych častí asi 745 garáží. Veľa z nich je využívaných pre iné, ako parkovacie účely. Preto by vedelo výrazne pomôcť, ak by ľudia využívali garáže pre autá. Situácia preto nemusí byť taká kritická, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad,‘‘ dodal primátor.

Zákaz parkovania na chodníkoch schválili poslanci minulý rok v marci. I keď mali mestá rok a pol času na riešenie, v niektorých prípadoch si úpravy vyžiadali absolútne opačný efekt, než dostať autá z chodníkov, a teda že boli chodníky zrušené v prospech parkovania automobilov. Ukáže len čas, ako sa v ďalšom období samosprávy s problémom popasujú a či sa zákon stretne s pochopením v praxi u názorovo rozdelenej spoločnosti.

Titulka: Kopaničiarske noviny.