Lubina, 29. aug. 2023 | Kopanice si pripomínajú 79. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti sa v sobotu 2. septembra budú na vrchu Roh konať Krajské oslavy.

Po položení kvetov k pamätným tabuliam kpt. Juraja Adamoviča v Moravskom Lieskovom a kpt. Miloša Uhra v Lubine, vyvrcholia oslavy pietnym aktom pri Pamätníku SNP na Rohu a kultúrnym programom v neďalekom prírodnom amfiteátri.

V programe vystúpi Dychová hudba Lieskovanka a spevák Daniel Porubský. V minulosti účinkoval napr. s Michalom Dočolomanským, Robom Kazíkom, Evou Pilarovou. Známym sa stal najmä intepretáciou najväčších hitov Karola Duchoňa a Karla Gotta. Na Rohu tiež zaspieva hudobné duo Bella Musica, ktorých repertoár tvoria česko-slovenské hity, i ľudové piesne. Celý program bude ukončený večernou vatrou priateľstva a premietaním filmu.

Pamätník v katastri obce Lubina patrí medzi najmonumentálnejšie stavby venované k úcte hrdinom SNP na západe Slovenska. Dielo arch. Jána Svetlíka a akademického sochára Rudolfa Uhra, pozostáva z pomníka s reliéfmi hrdinov, veľkej sochy partizána a štrnástich kvádrov s nápismi obcí kopaničiarskeho kraja, ktoré sa zapojili do odboja v podjavorinskom kraji. Pod nimi odpočíva 45 bojovníkov za slobodu, medzi nimi napríklad partizánsky veliteľ Miloš Uher, ktorý je tu pochovaný aj so svojimi spolubojovníkmi z centunského boja.

Pozrite si našu videopozvánku:

Krajské oslavy SNP organizuje obec Lubina v spolupráci s Oblastnou organizáciou SZPB v Novom Meste nad Váhom, s finančnou podporou Trenčianskeho sampsrávneho kraja a partnerstvom Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.

Titulka: Kopaničiarske noviny.