V sobotu 14. mája sa uskutočnil už 18. ročník podujatia Európska noc múzeí a galérií, ktorá dala možnosť verejnosti navštíviť kultúrne zariadenia na celom Slovensku v netradičnom čase s ponukou rôznych prehliadok, workshopov, premietaní, živých vystúpení či ďalších zaujímavých podujatí . Svojím programom sa zapojilo aj SNM – Múzeum SNR v Myjave a Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách.

Pri tej príležitosti slávnostne otvorili v Košariskách nové Vzdelávacie centrum Albertína, ktoré doplní ucelený obraz a zážitok z návštevy Štefánikovho rodiska. K prítomným sa prihovoril starosta obce Štefan Antol, riaditeľka múzea Alena Petráková a novej časti múzea požehnala farárka Vladimíra Balcová. Budova dostala meno symbolicky po Štefánikovej matke a bude slúžiť na aktivity pre deti, vzdelávanie, odborné semináre, besedy, prezentácie a letné tábory.

Návštevníkov sprevádzal expozíciou samotný Štefánik, foto: Múzeum M. R. Štefánika

Stálou expozíciou pod názvom M. R. Štefánik – Generál, osloboditeľ návštevníkov previedol múzejný pedagóg Marián ‘‘Štefánik‘‘ Imriška, ktorý porozprával o príbehoch z Milanovho kufríka. Vynovenú expozíciu múzea so 400 kusmi historických artefaktov sprístupnili verejnosti pred rokom a svojím moderným spracovaním je naozaj unikátna. Celý areál po rekonštrukcii reprezentuje pôvod a život generála Štefánika skutočne na úrovni, o čom sa môžete pri návšteve sami presvedčiť. Expozícia vizualizuje významné životné etapy Štefánika, predstavuje ho aj ako znalca umenia so záľubami a predovšetkým ako hrdého Slováka, ktorý zostal verný svojmu národu dielom aj myšlienkami.

Čaro večerného múzea, foto: Múzeum M. R. Štefánika

Obec má ešte v pláne zveľadiť okolie a dobudovať spojnicu medzi dvorom fary a kostolom. Obrátila sa preto na verejnosť s pomocou o spolufinancovanie projektu. O priebehu rekonštrukcie a dôvodoch vyhlásenia peňažnej zbierky sme sa v apríli 2022 porozprávali s architektom Martinom Šlahorom a starostom Štefanom Antolom a preto odporúčame zhliadnutie videoreportáže:

Spoločným záujmom oboch zariadení bolo Nocou múzeí osloviť deti a tomu zodpovedal aj program. V Myjave sa rozhodli pre kombináciu výstavy o histórii plagátov s tvorivou aktivitou a kvízom, výstavy o J. A. Komenskom a stretnutí so Štúrom. V  Košariskách zas prebehla beseda o Štefánikovi pod názvom “Príbeh hrdinu“ s autormi pre deti.

,,Postava Štúra žiakom umožní ľahšie uchopiť inak pomerne zložité historické udalosti. Výstava o plagátoch je dobrou výzvou pre tvorivé aktivity. Žiak po tom, ako pochopí základné princípy tvorby plagátov, si môže nakresliť či inak zhotoviť svoj vlastný plagát. Táto výstava má aj silný didaktický odkaz, ktorý, zdá sa, je veľmi aktuálny. Hovorí nám aj o tom, že nie všetko, čo sa tvári naozaj presvedčivo, je dobré a pravdivé. Komenský a školy samozrejme tiež idú dokopy. Takže by bolo škodou, ak by žiaci pri návšteve múzea „nezavadili“ aj o túto výstavu, hoci primárne sme ju sprístupnili vďaka okrúhlemu  výročiu narodenia J. A. Komenského“, približuje aktivity myjavskej Noci v múzeu koordinačno-propagačný manažér SNM – Múzea SNR v Myjave Pavol Trúsik a ďalej vysvetľuje: “Tento ročník, žiaľ, patril k tým slabším. Svoje spravilo aj dobré počasie a večerný hokejový zápas, ale nevadí. Možnosť kvízu tu stále je, plagátovanie budeme naďalej ponúkať žiakom základných škôl a na dvere klopú už iné zaujímavé podujatia‘‘

Posledným podujatím v múzeu boli 18. mája prednášky pre školy aj návštevníkov s uznávaným spisovateľom, historikom a popredným znalcom osobnosti M. R. Štefánika, Michalom Kšiňanom, ktorý porozprával o svojej knihe Milan Rastislav Štefánik – Muž ktorý sa rozprával s hviezdami.

Beseda s M. Kšiňanom, foto: V. Pyxel Domen

Myjavské múzeum pripravuje so záverom školského roka ďalšie aktivity pre školákov a tiež aj v súvislosti blížiaceho sa folklórneho festivalu. Pri návšteve múzea by ste nemali zabudnúť ani sa stálu expozíciu, ktorá vás prevedie dejinnými udalosťami od počiatkov SNR až po vznik samostatnej Slovenskej republiky.

Titulná foto: FB Jozef Banáš

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️