Haluzice, 10. august 2023 | Obľúbený kostolík v Haluziciach sa v lete tohto roku dočkal zaujímavej inovácie, zvlnenej drevenej podlahy. Dočasné dielo Juraja Gábora s názvom Zrkadlenie je umeleckou inštaláciou z dreva, ktorá na Slovensku nemá obdoby.

Inštalácia sa nachádza priamo vo vnútri neskororománskeho stredovekého kostola z 13. storočia. Konštrukcia zaberá plochu 140 metrov štvorcových, jej stavbu realizovali v máji a návštevníkom národnej kultúrnej pamiatky nad Haluzicami by mala slúžiť do 1. októbra.

“Opevnená ruina pôvodne románskeho kostola v Haluziciach je výnimočná práve tým, že nemá strechu. Zdanlivý defekt, ktorý nedovolil užívať kostol ma bohoslužby od 19. storočia je dnes jeho najväčšou kvalitou. Pre nás je novou možnosťou ako si pokojne ležiac na diele a pri pohľade hore na oblohu cez obdĺžnikový rám múrov uvedomovať neobsiahnuteľné nekonečno” vysvetľuje Juraj Gábor. Jeho dielo znázorňuje výškové i priestorové obrazné zrkadlenie neba na zemi.

,,Vertikála pozorovania je prehĺbená významnou a navštevovanou prírodnou pamiatkou známou ako Haluzická tiesňava, bezprostredne susediacou s múrmi opevneného areálu.’’

V sobotu 12. augusta, čaká návštevníkov kostolíka prekvapenie. Privíta ich básnik a učiteľ Jozef Trtol, ktorý v komentovanej prehliadke vtiahne rozprávaním prítomných do subjektívneho umeleckého príbehu diela v kontexte čarovného, historického miesta, v ktorom sa nachádza. Komentovaná prehliadka potrvá od 17. hodiny a za každého počasia.

Titulka: Juraj Majerský. Info: Simona Gottierová, Juraj Gábor – https://www.facebook.com/events/310278561378419