Sobotište, 11. feb. 2024 | V novembri minulého roka vyšla nová kniha z produkcie Matice slovenskej o osobnosti národného a európskeho významu, Samuela JurkovičaStopäťdesiat rokov života večného.

Jej autorom je pracovník Slovenského literárneho ústavu MS, spisovateľ, esejista a kulturológ Lukáš Perný. Publikácia sa na vyše 60 stránkach venuje životu a dielu slovenského pedagóga, ľudovýchovného a kultúrneho pracovníka, priekopníka v kooperativizme a zakladateľa prvého úverového družstva v Európe. Medzi Jurkovičove zásluhy patrí tiež založenie prvého slovenského ochotníckeho divadla, podpora vzdelania prostredníctvom nedeľných škôl a kreatívnej výučby, podpora slovenského národnooslobodzovacieho hnutia, literárna činnosť a dokonca environmentalizmus.

Je preto poctou pre  človeka – tvorcu a novinára, že autor ma oslovil pre vytvorenie grafiky (úvodnej a záverečnej dosky a chrbátu) knihy a takáto obdivuhodná osobnosť je s Kopaničiarskymi novinami okrem regionálneho aspektu spojená aj hmotne. Vďaka za príležitosť, verím že sa práca podarila a stretla sa s pozitívnymi ohlasmi.

E-kniha k nahliadnutiu TU.