Kopanice, 1. nov. 2023 | Sviatok všetkých svätých je dňom pracovného pokoja. V tento deň a na Pamiatku zosnulých spomíname na svojich blízkych, ktorí už medzi nami telom nie sú. Na cintoríny prichádzajú príbuzní, aby položili k hrobom kyticu, alebo zapálili sviečku.

Vybrali sme sa s fotoaparátom do Starej Turej, Vaďoviec, Kostolného, Hrachovišťa, Krajného i Hrašného, aby sme túto krásu tisícov sviečok a kahancov v magickú a tento rok i počasím mimoriadne priaznivú noc zachytili.

Stará “Husitská“ veža v Starej Turej. V tieto dni výnimočne nasvietená i z druhej strany, svetlom zo sviečok.
Staroturanský cintorín je skutočne rozsiahly.
Centrálny kríž na staroturanskom cintoríne, ku ktorému zvyknú ludia položiť kahanec. Tieto fotografie sa pre sveteľnosť snímajú na “dlhú uzávierku“, čo môžete vidieť na modrom svetle, ktoré na fotografii počas snímania fotky zostalo po baterke.

Žiarivý kruh pod krížom.

Cintorín vo Vaďovciach na vŕšku nad obcou.
Cintorín v Kostolnom a v pozadí rozžiarený evanjelický kostol.
Počas fotenia pomaly vyšiel spoza Čachtických Karpát Mesiac.
Cintorín nad kostolom v obci Hrachovište.
V pozadí Hrachovište a za ním na vrchu silueta Čachtického hradu.
Rímskokatolícky kostol v Krajnom, obklopený stovkami svetielok.
Mesiac bol pomocníkom pri svietení, bez baterky pár krát jeho svetlo zachránilo od rozbitých kolien.
Aj na Hrašnom hroby žiarili do ďaleka.
Pri dobrej viditeľnosti priamo z cintorína vidno majestátnu Veľkú Javorinu.

Foto: Kopaničiarske noviny.