Lubina, 12. júl 2023 | Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine sa v roku 2023 uskutočnia 29. a 30. júla. Okolie Holubyho chaty na najvyššom vrchu Bielych Karpát, sa v poslednú júlovú nedeľu stane miestom priateľských pozdravov a stretnutí pre tisíce ľudí zo slovensko-moravského pomedzia.

Videopozvánka

Podujatie, pripomínajúce historickú blízkosť a spolupatričnosť národov, sa stretnutiami od roku 1848 viažu ku kňazovi, spisovateľovi  a nepostrádateľnej osobnosti národných dejín, Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti symbolizuje myšlienku, že napriek súčasným pohnutým časom a udalostiam vo svete, si ľudia z oboch strán Javoriny zostávajú stále rovnako blízki.

Foto: Obec Lubina.

Hurbanov výrok “Tu bratia vždy sa stretať budú“, je dodnes mottom slávností, ktoré tak patria so svojou 175-ročnou tradíciou stretnutí na národnom vrchu, ale i okolitou prírodou, nádhernými výhľadmi a atmosférou, k najvýznamnejším a najkrajším podujatiam na česko-slovenskej hranici.

Program 31. ročníka Slávností bratstva Čechov a Slovákov na V. Javorine 2023

Slávnosti bratstva budú pozostávať z dvoch dní. V sobotu 29. júla prebehne turisticko-cyklistický výstup Javorina tour 2023 a v nedeľu 30. júla bude priamo na vrchu pripravený bohatý kultúrny program v podaní rôznych súborov a žánrov. Vystupujúce skupiny zabavia na dvoch pódiách návštevníkov až do podvečerných hodín.

Titulka: Obec Lubina.