Myjava, 3. nov. 2023 | Ľubomír Halabrín sa v stredu 25. októbra stretol v Kultúrnom dome Samka Dudíka s občanmi. Myjavský primátor týmto chcel predstaviť doterajšiu prácu samosprávy, poskytnúť informácie a ozrejmiť ďalšie plány, ktorými sa mesto po 11 mesiacoch v jeho primátorskej funkcii zaoberá.

Okrem toho Ľ. Halabrín hovoril o tom, ako je na tom Myjava dnes z finančného hľadiska, aké sú zámery samosprávy v roku 2024, alebo napríklad ako sa bude riešiť parkovacia politika. Odpovedal tiež na emailové otázky a k slovu sa dostali aj prítomní z hľadiska.

Celý, viac ako 2-hodinový záznam zo stretnutia si môžete pozrieť priamo tu, alebo na našom Youtube kanáli v odkaze pod videom:

ZÁZNAM NA YOUTUBE

Titulka: Vladimír Pyxel Domen, graf. úprava redakcie Kop. novín.