Višňové, 3. dec. 2022 / Počas decembra príde v národnej prírodnej pamiatke ku krokom nutným pre ochranu významného biotopu.

V bezprostrednom okolí Čachtického hradu sa nachádza chránený areál európskeho významu. Jedinečné podmienky Čachtických Karpát vytvorili na svahoch pod hradom výborné prostredie pre výskyt ohrozených druhov rastlín a hmyzu.

Pôvodné dubové a jaseňové lesy v minulých storočiach ľudia vyrúbali a územie využívali napríklad pre pastvu oviec. V lokalite sa časom vytvorili vhodné podmienky pre život vzácnych druhov teplomilnej lesostepnej vegetácie. Tunajším podmienkam sa prispôsobili druhy z medziľadovej doby a neskorších teplých období, pre ktoré sa toto a ďalšie podobné chránené územia stali druhým domovom. V druhej polovici 20. storočia boli vrchy naspäť zalesňované, avšak nepôvodnými drevinami, predovšetkým borovicou, ktorej sa tu darí natoľko, že postupne obmedzuje chránený biotop a likviduje životný priestor vzácnych rastlín.

Pohľad na lokalitu z roku 1962. Chránený areál Čachtický hradný vrch o rozlohe 56 hektárov bol vyhlásený v roku 1964. Foto: Varga. Zdroj obrázka: Správa CHKO Malé Karpaty.

Ochrancovia prírody plánujú uskutočniť kroky, ktoré povedú k zlepšeniu podmienok pre ohrozenú flóru. V rámci programu starostlivosti o chránený areál pôjde v prvej etape od začiatku decembra o výrub a vyvetvenie drevín. ,,Opatrenia sú potrebné pre zachovanie chránených, ohrozených alebo vzácnych druhov, ktoré sú viazané na bezlesie s travino-bylinným porastom s prípadnými rozvoľnenými krovinami. Druhy a tiež biotopy sú okrem iného ohrozené nedostatkom svetelných podmienok a tiež vrstvenia opadaného ihličia a šišiek. Za týchto podmienok nie sú schopné prežiť,“ približuje Michaela Galová zo Správy CHKO Malé Karpaty

Areál je po rokoch značne zarastený. Zdroj obrázka: M. Galová – Správa CHKO Malé Karpaty.

Borovice zo skál pod hradom ale nezmiznú úplne. Aj ony plnia pre živočíchy dôležitú úlohu v horúcom počasí a rovnako svahy stabilizujú. Správa CHKO Malé Karpaty týmto prosí turistov a návštevníkov hradu prechádzajúcich po zelenej turistickej značke Čachtice – Višňové o opatrnosť. Vyhlásením chce rovnako zabrániť možným nedorozumeniam.

Titulka, zdroj informácií: M. Galová – Správa CHKO Malé Karpaty