Polianka, 24. okt. 2023 | Obec Polianka pozýva všetkých občanov, deti a milovníkov prírody na spoločnú výsadbu stromovej aleje na Pokrivníkoch. Nové stromoradie ovocných stromov poslúži ako pre domácich, tak aj pre turistov a zvieratá.

Projekt bol podporený dotáciou z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny v sume  4 700 eur. V blízkosti Polianky vďaka nemu a iniciatíve samosprávy vysadia 85 stromov – 15 čerešní, 70  jabloní a hrušiek.

,,Podmienkou projektu bolo vysadenie starých odrodových drevín. Keďže sliviek je u nás veľa, chceli sme niečo iné. Čerešne určite dobre poslúžia vtákom a ľuďom tiež, ako časom aj ostatné ovocie. Zasiali sme špeciálnu trávnu zmes pre drobnú zver a samozrejme je to dobré aj pre včely, aby sme aj my aj príroda mali z toho úžitok. V krajine v brehu sa vytvorí široký pás, takže alej bude slúžiť tiež ako vodozádržné opatrenie.‘‘ povedal starosta Polianky, Pavol Kňazský. Spoločné sadenie je naplánované na sobotu 28. októbra. Stretnutie bude o 9. hodine pred kultúrnym domom a vítaní sú všetci, vrátane tých najmenších. Lopaty a motyky zo svojich záhrad sú vítané, o občerstvenie bude postarané.

,,Uvítame každého, kto bude ochotný pomôcť. Jamy máme nachystané, stromy budeme mať z blízkeho Moravského Lieskového, kde sa zaoberajú pestovaním tradičných odrôd, ktoré nám aj spadajú do tohto programu. Pri výbere miesta ako sú Prokrivníky, bolo viacero faktorov. Je tam cyklotrasa a využijeme pozemok, ktorý bol na podobný účel výsadby stromov a vetrolamov daný už pri komasácii, takže sme nemuseli nič vynímať z pozemkového fondu.‘‘ dodáva starosta, pričom na Polianke by chceli uskutočniť aj ďalšie podobné plány. V okolí dediny by mohol vzniknúť rekreačný okruh nie len pre vychádzky  domácich, ale pre všetkých cyklistov a turistov. Polianka leží na polceste na Bradlo a ponúka viacero výborných alternatív pre spoznávanie krás kopaničiarskeho kraja na dvoch kolesách.

,,Tento projekt by som nazval takou prvou etapou, pretože máme do budúcna nachystanú až aj druhú etapu. Uvidíme, či nám bude podporená. Tá by mala ísť rovnako od Pokrivníkov a vyúsťovať by mala pri futbalovom ihrisku v Polianke. Človek napríklad vybehne z Myjavy na bicykli alebo pešo, príde na polianské ihrisko a môže ísť hore na Surovín a späť do mesta. Na Šimkovom vrchu, odkiaľ je pekný výhľad na Bradlo  a čiastočne aj na Myjavu a okolie, by sme chceli spraviť nejaké sedenie. Čiže plánov je veľa, ale postupne, takže nechcem predbiehať.‘‘

Výsadba aleje na Pokrivníkoch prispeje ďalším krôčikom k rozvoju vidieckej turistiky a zachovaniu stromového genofondu kopaníc. Obec v rámci cezhraničnej spolupráce čaká  tiež projekt na udržiavacie práce cyklotrasy Podlipovec a pre chodcov bude v spolupráci s MAS Kopaničiarsky región žiadať o prostriedky na vybudovanie chodníka na Hornú Polianku.

Titulka: CBS/Obec Polianka.