Zdroj: M. Bitarovský, Terajšok

Myjava, 17. jan. 2023 | V Strednej priemyselnej škole Myjava sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia školy s predstaviteľmi samospráv a partnermi školy. Stretnutie inicioval riaditeľ Jaroslav Foltín, ktorý spoločne s predsedom TSK, primátormi Myjavy, Brezovej pod Bradlom, podnikateľmi, aj s účasťou riaditeľa ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom a vedúceho odboru školstva TSK prerokovali spoločné možnosti a ciele pri napredovaní a modernizácii školy.

Za jeden z najväčších problémov považuje vedenie školy úpadok povesti predovšetkým v očiach Myjavčanov, ktorí stratili záujem o štúdium na tejto kedysi vychýrenej, dnes jedinej odbornej škole v okrese. S pomocou samosprávy, zamestnávateľov, mediálnych prostriedkov i samotnou osvetou v radoch žiakov na základných školách sa nepriaznivý vývoj snažia zmeniť.

„Robíme dosť dôkladnú náborovú činnosť aj teda spolu s firmami chodíme na rodičovské združenia, oslovujeme žiakov a predovšetkým zákonných zástupcov a vysvetľujeme im perspektívu ich detí, pokiaľ pôjdu študovať na našu školu. Je tu veľká možnosť nájsť v budúcnosti kvalitné zamestnanie v mieste bydliska. Sme strojárska oblasť a v historickom povedomí občanov je tu stále Slovenská armatúrka, takže je tu veľká možnosť perspektívy zamestnania, respektíve pokračovať v štúdiu na vysokých školách technicko-strojárskeho zamerania,“ vyjadril sa pre portál Terajšok Jaroslav Foltín, ktorý považuje spoluprácu s partnermi a získavanie praktických vedomostí študentov v rámci systému duálneho vzdelávania za jednu z najväčších priorít.

„Urobíme všetko pre to, aby táto škola išla ďalej, aby rástla, budeme prispievať materiálne i určitým spôsobom finančne a budeme tlačiť aj na kraj a na všetkých ostatných, aby táto škola za tri, štyri roky bola na úplne inej úrovni, ako je dnes,“ uviedol primátor Ľubomír Halabrín.

Región v minulom storočí značne ovplyvnil vývoj priemyslu, ktorý jej dodnes hnacou silou ekonomiky nie len v Myjave. Po zániku, respektíve zlúčení strednej školy v Brezovej a učilišťa na Myjave so SPŠ Myjava, zostala priemyslovka ako jediný domáci zdroj kvalifikovanej pracovnej sily, pritom firmy so zameraním na strojárstvo pociťujú jej akútny nedostatok. Aj preto sú zamestnávatelia ochotní v otázke modernizácie a vybavenia pomôcť. Škola by v nasledujúcom období chcela okrem kompletizácie učební informatiky novou technikou zrekonštruovať školskú jedáleň, či zlepšiť podmienky bývania v internáte.

„Ak bude záujem zo strany podnikateľov a budeme vidieť, že škola má čoraz viac a viac žiakov, tak určite aj župa sem bude dávať ďalšie investície, pretože by bolo na škodu po tých miliónoch, ktoré do myjavskej priemyslovky išli, aby boli tieto investície zmarené,“ dodal predseda TSK J. Baška.

Zdroj informácií: Miroslav Bitarovský, Trenčiansky Terajšok