Myjava, 7. dec. 2023 | Na poslednom tohtoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave schválili poslanci vznik nových zariadení, ktoré pre obyvateľov mesta vytvoria lepší sociálny komfort.

,,Na rok 2024 sme naplánovali celkovo 19 aktivít, ktoré by sme chceli realizovať. Medzi najvýznamnejšie strategické ciele patrí vytvorenie podmienok pre udržanie seniorov v prirodzenom domácom prostredí. V rámci podpory aktívneho starnutia bude v Myjave zriadené denné centrum pre seniorov, ktorého cieľom bude vytvoriť multifunkčný priestor pre stretávanie sa miestnych organizácií a spolkov. Budova na ulici Milana Marečka sa momentálne rekonštruuje, priestor bude pripravený v najbližších mesiacoch. Náklady na vybavenie a celoročnú činnosť by mali byť vo výške 5 000 eur,“ povedala vedúca Oddelenia sociálny služieb Jana Gáliková, ktorá na zasadnutí odkomunikovala Návrh akčného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta na rok 2024.

V Myjave tiež vzniknú nové jasle pre deti vo veku od 12 mesiacov do 3 rokov.  Mesto tým reagovalo na ukončenie činnosti súkromných jaslí v Turej Lúke. Predpokladané náklady v prvom roku vyčíslili na 49 tisíc eur a ako súčasť Oddelenia sociálnych služieb budú napojené na rozpočet mesta. Poplatok celodennej starostlivosti pri pravidelnej návšteve so stravou a pri zohľadnení výšky rodičovského príspevku na dieťa bol stanovený na 358 eur mesačne. Zo zákonných dôvodov bude kapacita obmedzená na 15 detí, priestory vyčlenia v jestvujúcej materskej škole na Bradáčovej ulici. Nové jasle by po splnení všetkých požiadaviek registrácie mohli fungovať už od 1. marca 2024.

,,Sú to priestory, ktoré sa kapacitne nevyužívajú. Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do jasieľ bude možná od januára 2024 na Oddelení sociálnych služieb. Asi desať detí, ktoré doposiaľ navštevovali jasle Včielka, bude pokračovať aj v mestských jasliach. Preto je predpoklad, že kapacita bude naplnená,‘‘ dodala Jana Gáliková, pričom primátor Ľubomír Halabrín nevylúčil, že by v prípade vačšieho záujmu a efektivity mohol v budúcnosti vzniknúť na Myjave aj ďalší podobný priestor.

Okrem nových zariadení sa oddelenie počas roka 2024 bude zameriavať tiež na uľahčenie pohybu pre ľudí so zdravotný znevýhodnením a tlač informačného Sprievodcu sociálnymi službami v Myjave.ň

Zdroj: Mesto Myjava – Odd. soc. služieb.

Titulka: ilustračná, pexels.com