Trenčiansky kraj, 8. júl 2023 | Úrad verejného zdravotníctva pravidelne aktualizuje stav prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva k 5. júlu ukončovali posledné kontroly pripravenosti kúpalísk, vykonávali štátny zdravotný dozor a monitorovali kvalitu vody v prírodných kúpaliskách. Ako sú na tom vody v našom regióne?

Vodná nádrž Stará Myjava, Vodná nádrž Dubník I., rekreačná oblasť Kunov pri Senici, aj Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom, majú vyhovujúcu kvalitu vody. Okrem prírodných vôd sú v poriadku aj umelé kúpaliská v Myjave a Brezovej pod Bradlom. Jedinou vodnou plochou, kde je pre zdravotne významný mikrobiologický ukazovateľ nevyhovujúca voda a neodporúča sa využívať na kúpanie, je VN Brezová pod Bradlom.

Užívajte si preto leto pri vode, nezabudnite v teplom slnečnom počasí na pitný režim a vedzte, že postave do plaviek ten jeden langoš k pivku až tak neuškodí.

Titulka: Dubník I., Vladimír Pyxel Domen.