Myjava, 24. nov. 2022 / Nový primátor Myjavy spolu s poslancami mestského zastupiteľstva zložili svoje sľuby, prevzali si osvedčenia a začali vykonávať svoj mandát.

Okrem mestských insígnií obdržal Ľubomír Halabrín od svojho brata – dosluhujúceho primátora, teraz už poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca TSK Pavla Halabrína richtársku palicu. Pripomenul však, bude ju musieť po čase vrátiť, pretože palicu dostal ako dar od Folklórnej skupiny Kýčer. ‚, Povedali mi, že richtár bez palice je k ničomu. Dúfam, že aj ty nájdeš toľko ľudí, ktorí ti budú pomáhať a že ju spravia aj tebe, pretože na tejto je moje meno. Počas festivalu aj kedykoľvek inokedy slúži na plnenie richtárskych povinností‘‘ povedal Pavel Halabrín svojmu nástupcovi.

Zdroj: Vladimír Pyxel Domen

,,Chcem poďakovať všetkých ľuďom, ktorí sa na voľbách podieľali a ktorí boli voliť. Budem sa snažiť, aby sme kontinuálne nadviazali na vývoj mesta a jeho zveľadenie. Osobne som presvedčený, je mesto je vo veľmi dobrom stave, aj keď sú v niektorých smeroch rezervy. Musíme však vychádzať z podmienok a možností, ktoré máme,‘‘ na úvod konštatoval Ľubomír Halabrín.

Porovnávanie s ostatnými mestami je podľa primátora prospešné v zmysle pozitívnych príkladov, Myjava by však ,,mala zostať Myjavou‘‘.

,,Čaká nás náročná práca. Dnešná doba je zložitá čo sa týka energií a inflácie, podniky strácajú konkurencieschopnosť, vytrácajú sa služby z miest. Musíme teda v prvom rade pracovať na tom, aby sme vyriešili tieto ťažké otázky, postupne pripravili stratégiu vývoja pre ďalší rok a pokračovali v rozbehnutých projektoch.‘‘

Zdroj: Vladimír Pyxel Domen

Ako najväčší problém hodnotí primátor úbytok ľudí z mesta pre víziu lepšieho pracovného uplatnenia alebo ďalšie osobné ciele. Druhým dychom ale dodal, že Myjava je skvelé miesto pre život a mesto musí vytvárať životné podmienky pre tých, ktorí tu žijú a chcú žiť, pričom pri inom pohľade na veci musí vo vzťahu občan-samospráva fungovať komunikácia.

,,Bude tiež dôležité nájsť cestu ku krajským a štátnym orgánom, aby sme ich presvedčili, že Myjava si nimi podporované inštitúcie váži a zaslúži. Musíme bojovať, aby sme ich tu zachovali.‘‘ – dodal Ľ. Halabrín v súvislosti s fungovaním nemocnice, či strednej školy.

Ruka v ruke s rozvojom mesta a jeho funkcieschopnosti ide atraktivita v oblasti zamestnanosti a s ňou spojená perspektíva pre mladých ľudí. Nedostatkom mesta je stagnácia v oblasti výstavby bytov. Jedná sa o dlhodobé a finančne náročné úlohy, čo v kontexte so súčasnou krízou nedáva príliš veľa priestoru na okamžité riešenia. Kľúčovým faktorom pri napredovaní je však spolupráca poslancov a primátora a zdá sa, že Myjava v tomto prípade nebude mať žiadny problém.

Titulka: V. Pyxel Domen